In onze rubriek Autokeuring,vindt u alle informatie over onze keuringsstations, tarieven, FAQ's, en de belangrijkste reglementering
?ptr>???
d>???B?????0??????????l??Y(Ô???k?â?n????????? ???l??v.???? } ???l??Z%?????? ???????Q???¢?????l?? ????ACTnlB???
Veel gestelde vragen en de antwoorden (autokeuring ACT)

In deze rubriek kunt u een groot aantal frequent gestelde vragen met betrekking tot de autokeuring alsook de bijhorende antwoorden terugvinden. Hebt u toch nog een vraag over een onderwerp waarvan u het antwoord niet terugvindt in onderstaande lijst, contacteer ons dan gerust.


Aanhangwagens, trekhaken en fietsendragers

1. IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN FIETSENDRAGER, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?
2.

IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM £ 750 KG, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?

3.

IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM > 750 KG, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?

4.

IS MIJN VOERTUIG DAT NOG GEEN 4 JAAR OUD IS, NOG AAN EEN JAARLIJKSE KEURING ONDERWORPEN WANNEER IK DE TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM > 750 KG VERWIJDER?

5.

WELKE AANHANGWAGENS ZIJN AAN KEURING ONDERWORPEN?

6.

WELKE AANHANGWAGENS ZIJN AAN INSCHRIJVING ONDERWORPEN?
Banden
7. WELKE BANDEN ZIJN WETTELIJK TOEGELATEN OP MIJN VOERTUIG?
8.

WELKE GEGEVENS KAN IK TERUGVINDEN OP DE BANDEN VAN MIJN VOERTUIG?
Betalingen
9.

WAT KOST DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG?

10.

OVER WELKE BETALINGSMOGELIJKHEDEN KAN IK ALS KLANT BESCHIKKEN?
Documenten
12.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSATTEST OF COC VAN MIJN VOERTUIG?

13.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN MIJN VOERTUIG?

14.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET KEURINGSBEWIJS VAN MIJN VOERTUIG?

15.

WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJ DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG VOORLEGGEN?

16.

WELKE INFORMATIE KAN IK TERUGVINDEN OP HET KEURINGSBEWIJS?
Ingevoerde voertuigen
17.

HOE KAN EEN IN HET BUITENLAND GEKOCHT VOERTUIG NAAR BELGIË WORDEN OVERGEBRACHT?
Keuringen
18.

WAARUIT BESTAAT EEN GEWONE PERIODIEKE KEURING?

19.

WAT IS EEN ADR KEURING?

20.

WAT IS EEN ADMINISTRATIEVE KEURING?

21.

WAT IS EEN CEMT KEURING?

22.

WAT IS EEN KEURING NA ONGEVAL (KNO)?

23.

WAT IS EEN KEURING VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN?

24.

WAT IS EEN KEURING VOOR VERKOOP (TWEEDEHANDSKEURING) (under construction)?

25.

WAT IS EEN LPG-KEURING?

26.

WAT IS DE PERIODICITEIT VAN MIJN VOERTUIG?

27.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN VOERTUIG TE LAAT TER KEURING AANBIED?
Nummerplaten
28.

WAAR KAN IK EEN NIEUWE NUMMERPLAAT AANVRAGEN?
Oldtimers
29.

WELKE VOERTUIGEN KOMEN IN AANMERKING OM INGESCHREVEN TE WORDEN ONDER O-PLAAT?

30.

WELKE PROCEDURE DIENT MEN TE VOLGEN VOOR EEN INSCHRIJVING ONDER O-PLAAT?

31.

WAT ZIJN DE BEPERKINGEN OPGELEGD AAN VOERTUIGEN INGESCHREVEN ONDER O-PLAAT?
Openingsuren
32.

WANNEER ZIJN ONZE KEURINGSSTATIONS GEOPEND?

33.

WANNEER ZIJN DE WACHTTIJDEN HET KORTST?
Technische vragen
34.

WELKE VERBOUWINGEN MAG IK AAN MIJN VOERTUIG UITVOEREN? WELKE LASSEN ZIJN NIET TOEGELATEN? ENZ…
Uitnodiging en uitnodigingskaart
35.

DIEN IK VOOR DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG EEN AFSPRAAK TE MAKEN?

36.

HOELANG VOOR DE VERVALDATUM VAN HET KEURINGSBEWIJS KAN IK MIJN VOERTUIG AANBIEDEN?

37.

WAT MOET IK DOEN ALS IK GEEN UITNODIGINGSKAART HEB ONTVANGEN?

38.

WAT MOET IK DOEN ALS DE GEGEVENS OP MIJN UITNODINGSKAART NIET CORRECT ZIJN?

39.

WAT MOET IK DOEN ALS IK ONTERECHT EEN UITNODIGINGSKAART HEB ONTVANGEN?

40.

WAAR MOET IK MIJN VOERTUIG TER KEURING VOORRIJDEN?
Aanhangwagens, trekhaken en fietsendragers

1. IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN FIETSENDRAGER, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?
Indien de fietsendrager op een trekhaak wordt gemonteerd, dient deze trekhaak te worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling. Het voertuig is vervolgens vrijgesteld van een periodieke keuring tot de dag waarop het 4 jaar oud is.

2.

IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM £ 750 KG, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?
De trekhaak dient te worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling. Het voertuig is vervolgens vrijgesteld van keuring tot de dag waarop het 4 jaar oud is.

3.

IS MIJN VOERTUIG, UITGERUST MET EEN TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM > 750 KG, JAARLIJKS AAN KEURING ONDERWORPEN?
Ja, de auto moet worden gekeurd nog voor de 1ste indienststelling en vervolgens om het jaar.

4.

IS MIJN VOERTUIG DAT NOG GEEN 4 JAAR OUD IS, NOG AAN EEN JAARLIJKSE KEURING ONDERWORPEN WANNEER IK DE TREKHAAK VOOR HET SLEPEN VAN AANHANGWAGENS MET EEN MTM > 750 KG VERWIJDER?
Indien de trekhaak niet meer aanwezig is op de wagen dient u rekening te houden met de referentiedatum vermeld op uw keuringsbewijs. Tijdens de keuring van het voertuig, dient u te vermelden dat het voeruig geen trekhaak meer heeft. Het voertuig dient dan pas na 4 jaar aangeboden te worden aan de keuring.

5.

WELKE AANHANGWAGENS ZIJN AAN KEURING ONDERWORPEN?
Iedere aanhangwagen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 750 kg

6.

WELKE AANHANGWAGENS ZIJN AAN INSCHRIJVING ONDERWORPEN?
Iedere aanhangwagen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) van meer dan 750 kg


Banden

7. WELKE BANDEN ZIJN WETTELIJK TOEGELATEN OP MIJN VOERTUIG?
Volgens het Koninklijk Besluit van 15 maart houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, dient een voertuig uit veiligheidsoverwegingen uitgerust te zijn met de banden waarmee het voertuig werd goedgekeurd.

De toegelaten banden zijn verschillend voor ieder type voertuig en kan u terugvinden op het COC (Europees gelijkvormigheidsattest) van het voertuig, in het Proces Verbaal van Goedkeuring (PVG) - ter beschikking in de keuringsstations - en in het officiële onderhoudsboekje. Bovendien dienen de banden geplaatst op eenzelfde as identieke kenmerken te vertonen wat betreft afmetingen, snelheidsindex en load-index, merk en type. Voor de snelheidsindex en load-index is er bovendien een minimum waarde waaraan de band moet voldoen en die afhankelijk is van het type voertuig.  Het is belangrijk dat wanneer u nieuwe banden koopt deze voldoen aan bovenstaande voorwaarden. 

Voor de voertuigen van de categorie M1 :

 • Indien de gemonteerde banden niet overeenstemmen met één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of originele sticker van de constructeur dient de buitendiameter van elke band overeen te stemmen met de buitendiameter van één van de banden vermeld in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur met een tolerantie van -2% en +1,5%. Indien de buitendiameter van de gemonteerde band zich tussen de uiterste toleranties bevindt van verschillende bandafmetingen opgenomen in het PVG, COC, instructieboekje of originele sticker van de constructeur, zal deze afmeting aanvaard worden.
 • Indien de gemonteerde velgen niet overeenstemmen met de velgen vermeld in het PVG, COC, instructieboekje van de constructeur of originele sticker van de constructeur worden deze aanvaard voor zover het spoor voor personenauto’s binnen de tolerantie van 2 % verhoging ten opzichte van het origineel spoor valt, 4% voor terreinvoertuigen (onder terreinvoertuigen verstaat men voertuigen met een 4x4 aandrijving).

De montage van banden van het type M + S (deze aanduiding bevindt zich op de band) waarvan de snelheidscategorie overeenkomt met een lagere snelheid dan die van de origineel gemonteerde banden, zijn toegelaten. In dat geval zal de rijsnelheid aangepast zijn aan deze lagere limiet.
Ter herinnering zal een plaatje met deze limietsnelheid binnenin het voertuig aangebracht worden, op een voor de bestuurder goed zichtbare plaats. Dat plaatje mag ook gekleefd blijven als banden gemonteerd werden met een hogere snelheidsindex.

Bedoelde banden zijn slechts toegelaten gedurende de periode van 1 oktober tot 30 april.

De bepalingen van dit punt zijn niet van toepassing voor banden van het type M+S met een snelheidscategorie waarvan de overeenstemmende snelheid groter of gelijk aan de voor het voertuig bepaalde maximale snelheid.

Via onderstaande link kan u alvast een berekeningsmodule raadplegen (GOCA) die u helpt bij het maken van de juiste bandenkeuze. Zowel snelheidsindex als laadindex worden berekend conform de laatste wijzigingen van de reglementering. Ook de bandenafmetingen vermeld op het PVG voor uw voertuig, kan u er terugvinden.

Voor het openen van de berekeningsmodule, klik hier: GOCA-bandentool.
De gebruiker van deze module gaat ermee akkoord dat wij niet kunnen verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de gegevensbank.

Voor bijkomende vragen verwijzen wij u door naar ons centraal bureau dat bereikbaar is via fax, telefoon of via e-mail autokeuring.

8.

WELKE GEGEVENS KAN IK TERUGVINDEN OP DE BANDEN VAN MIJN VOERTUIG?
Op iedere band wordt er door de constructeur informatie aangebracht over type, afmetingen en gebruik van de band. Een overzicht van de belangrijkste informatie:

Klik op de figuur voor een grotere weergave.Betalingen
9.

WAT KOST DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG?
De tarieven zijn beschikbaar op onze website onder de rubriek Tarieven. Deze tarieven zijn van toepassing volgens het K.B. van 15 maart 1968.

10.

OVER WELKE BETALINGSMOGELIJKHEDEN KAN IK ALS KLANT BESCHIKKEN?
Wij aanvaarden volgende wijzen van betaling: cash en Bancontact (BC/MC) betaalkaartenDocumenten

12.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET GELIJKVORMIGHEIDSATTEST OF COC VAN MIJN VOERTUIG?
Indien men niet meer in het bezit is van het gelijkvormigheidsattest of COC van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Dit kan gebeuren bij de officiële invoerder of mandataris van het merk of de constructeur. Indien het gelijkvormigheidsattest werd afgeleverd door een keuringsstation naar aanleiding van een gelijkvormigheidsprocedure, kunt u het duplicaat daar aanvragen.
Wanneer het voertuig wordt aangeboden voor verkoop zal bij het ontbreken van het gelijkvormigheidsattest nooit een formulier “aanvraag om inschrijving” worden afgeleverd.

13.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET INSCHRIJVINGSBEWIJS VAN MIJN VOERTUIG?
Indien men niet meer in het bezit is van het inschrijvingsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen. Hiertoe dient men bij de politie een “attest van verlies” te laten opmaken. Vervolgens vult men een formulier “aanvraag om inschrijving” in met de gegevens van het voertuig en de eigenaar; in het vak U1 dient men te vermelden “duplicaat van inschrijvingsbewijs”. Een formulier “aanvraag om inschrijving” kan u bekomen bij uw verzekeringsagent. De aanvraag dient samen met het attest van verlies te worden opgestuurd naar de DIV (Dienst Inschrijivingen Voertuigen).

14.

WAT MOET IK DOEN BIJ VERLIES VAN HET KEURINGSBEWIJS VAN MIJN VOERTUIG?
Indien men niet meer in het bezit is van het laatste keuringsbewijs van het voertuig, dient men een duplicaat aan te vragen.

Deze aanvraag kan gebeuren aan de kassa van het dichtstbijzijnde keuringsstation.
U dient het inschrijvingsbewijs voor te leggen.

Hou er rekening mee dat u in overtreding bent wanneer u zich met een voertuig zonder geldig keuringsbewijs op de openbare weg verplaatst!

15.

WELKE DOCUMENTEN MOET IK BIJ DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG VOORLEGGEN?
Welke documenten u dient voor te leggen bij de keuring van uw voertuig hangt af van het soort keuring (zie onderdeel Keuringen).
In elk geval dient u het gelijkvormigheidattest (of COC), het inschrijvingsbewijs en het meest recente keuringsbewijs (indien het voertuig reeds gekeurd werd) mee te brengen.
Voor bedrijfsvoertuigen dient eveneens het Identificatieverslag of de Technische Fiche voorgelegd te worden (voor zover deze documenten aanwezig zijn).

16.

WELKE INFORMATIE KAN IK TERUGVINDEN OP HET KEURINGSBEWIJS?
Het keuringsbewijs heeft ofwel een groene ofwel een rode kleur.

Een groen keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

GEEN CODE
Het voertuig werd conform de reglementaire voorschriften bevonden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘ Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften’.

CODE 5
Deze code vermeldt een aantal tekortkomingen die de klant gemakkelijk in orde kan brengen. Er is geen herkeuring vereist. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herstellen zonder herkeuring’.

CODE 4
Een onderdeel of een aantal onderdelen van het voertuig zijn op het ogenblik van keuring niet gevaarlijk, maar dienen door de klant wel in de gaten te worden gehouden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken nauwlettend in het oog houden’.

CODE 3
> Beperkte geldigheid van 3 maanden

Er zijn een aantal administratieve tekortkomingen of gebreken m.b.t. de reglementaire voorschriften vastgesteld. Er wordt een keuringsbewijs met een beperkte geldigheid van drie maanden afgeleverd waarna het voertuig opnieuw moet worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring. Opm. technische of administratieve regularisatie’.

Een rood keuringsbewijs kan volgende vermeldingen bevatten:

CODE 2
> Beperkte geldigheid van 15 dagen

De staat van een onderdeel of een aantal technische gebreken zijn als zodanig dat het voertuig voorlopig in het verkeer mag blijven. Toch moet het voertuig zo snel mogelijk in orde worden gebracht en binnen de gestelde periode van 15 dagen opnieuw ter keuring worden voorgereden. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld ‘Gebreken die aanleiding geven tot herkeuring’.

CODE 1
> Verboden tot het verkeer
De staat van een onderdeel of een aantal onderdelen zijn van een zodanige aard dat het voertuig voorlopig niet tot het verkeer toegelaten wordt of blijft. Een dergelijk voertuig mag enkel op de weg, onder ledige toestand, om de kortste afstand tussen keuringsstation en woonplaats of hersteller en omgekeerd af te leggen. Bovenaan het keuringsbewijs staat vermeld: ’Verboden tot het verkeer’.

Opmerking - 'Staat van het voertuig'
Dit staat vermeld op de plaats van de geldigheid van het keuringsbewijs.
Dit keuringsbewijs heeft geen periodieke geldigheid en betreft enkel de toestand van het voertuig zoals het op het ogenblik van de keuring werd aangeboden.Ingevoerde voertuigen

17.

HOE KAN EEN IN HET BUITENLAND GEKOCHT VOERTUIG NAAR BELGIË WORDEN OVERGEBRACHT?
Voor alle ingevoerde voertuigen (behalve transit) dient u minstens een douanevignet 705 en het buitenlands inschrijvingsbewijs voor te leggen.

Voor alle niet-Europees goedgekeurde voertuigen hebt u bijkomend ook een Belgisch gelijkvormigheidsattest nodig. Dit attest kan u bekomen bij de officiële invoerder of na een bijzondere keuring van gelijkvormigheid (zie overzichttabel).

Voor alle Europees goedgekeurde voertuigen raden wij aan om vooraf navraag te doen of naast een douanevignet 705 en het buitenlands inschrijvingsbewijs nog bijkomende documenten moeten voorgelegd worden (vb. COC of bijkomende goedkeuring bij een aanpassing).Keuringen

18.

WAARUIT BESTAAT EEN GEWONE PERIODIEKE KEURING?
De omvang van de keuring is afhankelijk van de uitrusting van het voertuig. Volgende onderdelen komen in ieder geval aan bod:

• de identificatie van het voertuig (kentekenplaat, chassisnummer)

• de milieutest:

      - dieselrookmeting voor dieselmotoren

      - meting van uitlaatgassen bij benzinemotoren

• de reminstallatie (bedrijfsrem, hulprem, parkeerrem)

• de stuurinrichting

• het zicht (ruiten, achteruitkijkspiegel, ruitenwisser,...)

• de lichten (grootlicht, dimlicht, achterlicht, markeringslichten,..)

• de assen, wielen, banden en ophanging

• het chassis en het koetswerk

• de tachograaf en/of snelheidsbegrenzer


Alle onderdelen worden op een grondige manier gecontroleerd.

19.

WAT IS EEN ADR-KEURING?
ADR-KEURING (Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route)
De ADR-keuring is een jaarlijkse keuring voor voertuigen die aan ADR-vervoer doen.
Binnen het ADR-vervoer wordt een onderscheid gemaakt tussen het vervoer van petroleum en aanverwante stoffen zoals benzine, diesel,… en peroxides, gassen en zuren.

Deze specifieke keuring is bijkomend aan de driemaandelijkse algemene technische keuring voor deze voertuigen. Bij een ADR-keuring worden volgende elementen van het voertuig nagekeken:
• de elektrische uitrusting
• batterijen
• de bescherming van de brandstoftank
• de afscherming van de uitlaat
• de schokbrekers
• zijdelingse bescherming
• allerlei bijzondere uitrustingen
• de aanduidingen en attesten

Een ADR-voertuig dat bij de algemeen technische keuring een groen keuringsbewijs ontvangt maar omwille van de bij de ADR-keuring vastgestelde gebreken een ‘ADR-vervoer verbod’ ontvangt, kan enkel rijden op voorwaarde dat er met dit voertuig geen gevaarlijke stoffen worden vervoerd. Het vervoer van gevaarlijke stoffen kan enkel worden hervat indien de gebreken vermeld onder ‘herstelling binnen de 15 dagen’ worden hersteld, zoniet blijft het ADR-vervoer verboden.

20.

WAT IS EEN ADMINISTRATIEVE KEURING?
Bij een administratieve keuring dient het voertuig niet te worden voorgereden. Er gebeurt een controle van het inschrijvingsbewijs of attest van verlies van het inschrijvingsbewijs of het douanevignet voor ingevoerde voertuigen, het gelijkvormigheidsattest of COC voor Europees goedgekeurde voertuigen en indien aanwezig het laatste keuringsbewijs, het identificatieverslag en de technische fiche. Deze keuring is voorzien voor alle bedrijfsvoertuigen (uitgezonderd M1 - ook kampeerauto's - en N1 (lichte vrachtauto's < 3.5t) voertuigen), aanhangwagens en voertuigen bestemd voor het vervoer van personen met meer dan 8 zitplaatsen, bestuurder niet meegerekend.

21.

WAT IS EEN CEMT KEURING?
CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport)
Deze vergunning is verplicht in Oostenrijk voor het vervoer met ‘groenere en veiligere’ voertuigen.
De CEMT-vergunning met stempel wordt afgeleverd door het Directoraat Generaal Vervoer te Land.

Een CEMT-vergunning houdt in dat volgende documenten zich aan boord van het voertuig bevinden:
1. de CEMT-vergunning
2. het boekje vervoersverslagen
3. het groene document ‘vereisten inzake lawaai en emissies van een groenere en veiligere vrachtwagen’ (dit wordt door de constructeur of de mandataris afgeleverd)
4. het groene document ‘technische en veiligheidsvoorschriften voor een groener en veiliger voertuig’
Dit laatste groene document dient jaarlijks door het bevoegde keuringsstation te worden ingevuld en vernieuwd.
Hiervoor zijn naast een volledige periodieke keuring (geldig keuringsbewijs) ook nog een aantal specifieke keuringen van de volgende punten vereist:
• de milieukeuring
• de werking van het ALR (automatisch last afhankelijk ventiel)
• de werking van de ABS (anti-blokkeringssysteem)
• de profieldiepte van de banden (minimaal 2 mm)

Voorafgaand aan de keuring dient een afspraak (dit kan enkel via het nummer ( 02/726.91.52 ).

 

22.

WAT IS EEN KEURING NA ONGEVAL (KNO)?
Dit is een speciale keuring voorzien voor voertuigen die betrokken waren in een zwaar ongeval. Naast een volledige keuring dient een opmeting van de wielgeometrie en het chassis te gebeuren op een computer gestuurde testbank. De beoordeling gebeurt op basis van gegevens die initieel voorzien zijn door de constructeur. Voorafgaand aan de keuring dient een afspraak te worden gemaakt. Dit kan via het nummer 02/726.91.52. De gehele keuring duurt ongeveer één uur.

 

23.

WAT IS EEN KEURING VOOR BEDRIJFSVOERTUIGEN?
Voor elk bedrijfsvoertuig (met uitzondering van de M1 en N1 voertuigen, zie hiervoor vraag 24) dient een administratieve keuring voor de inschrijving plaats te vinden. Na de inschrijving is ieder bedrijfsvoertuig onderworpen aan een technische keuring om een keuringsbewijs met geldigheid te verkrijgen.

 

24.

WAT IS EEN KEURING VOOR VERKOOP (TWEEDEHANDSKEURING)?
Sedert 15 november 2006 zijn de voertuigen van de categorieën M1 (personenauto, minibus, kampeerauto, ...) en N1 (lichte vrachtauto, ...) onderworpen aan een nieuwe tweedehandskeuring.

De voertuigen die voor keuring worden aangeboden in toepassing van artikel 23 sexies, §1, 3° van het K.B. van 15 maart 1968 (keuring met het oog op herinschrijving), moeten voor wat de inschrijving betreft, steeds voorzien zijn van :

1. Kentekenplaat (nummerplaat) :

 • hetzij de Belgische kentekenplaat waaronder het voertuig ingeschreven is of laatst ingeschreven was;
 • hetzij de - al dan niet tijdelijke - buitenlandse kentekenplaat die vermeld staat op het buitenlandse kentekenbewijs van het ingevoerde voertuig;
 • hetzij een Belgische handelaars- of proefrittenplaat.

Vanzelfsprekend moet de kentekenplaat achteraan steeds een officiële kentekenplaat zijn.
Ingevoerde voertuigen zonder buitenlandse kentekenplaat kunnen enkel ter keuring worden voorgereden onder handelaars- of proefrittenplaat.

2. Kentekenbewijs (inschrijvingsbewijs) :

 • het kentekenbewijs dat door de bevoegde Belgische of buitenlandse overheid voor het betrokken voertuig werd uitgereikt. Een Belgisch kentekenbewijs dat verloren is gegaan, kan worden vervangen door een door de Politie uitgereikt attest betreffende een verklaring van onvrijwillig niet meer in het bezit zijn van dat kentekenbewijs (m.a.w. “verklaring van verlies”);
 • wanneer het voertuig voorgereden wordt onder handelaars- of proefrittenplaat, moeten zowel het kentekenbewijs (of de verklaring van verlies) zoals hiervoor bedoeld, als het kentekenbewijs van de handelaars- of proefrittenplaat voorgelegd worden;

Het formulier "aanvraag om inschrijving" heeft een geldigheid van twee maanden vanaf de datum van keuring.

Alle voorgelegde documenten moeten originelen zijn (indien het inschrijvingsbewijs uit 2 delen bestaat, dan moeten de 2 delen aanwezig zijn).

 

25.

WAT IS EEN LPG-KEURING?
LPG-KEURING (Liquified Petroleum Gas)
Voertuigen uitgerust met een LPG-installatie, zijn naast de algemene technische keuring onderworpen aan een specifieke LPG-keuring.
Tijdens de LPG-keuring worden volgende onderdelen van de LPG-installatie nagekeken:
• het LPG-reservoir
• de buigzame drukleidingen
• de gasdichte doos
• de LPG-vulleiding
• de LPG-drukleiding
• de benzine afsluitklep
• de LPG-afsluitklep
• de ontspanner/verdamper
• de lucht/LPG-menger
• de schakelaar gas/benzine

De LPG-keuring is verplicht bij de indienststelling van uw voertuig op LPG en vervolgens afhankelijk van de aard van uw voertuig ter gelegenheid van elke keuring voorzien voor uw type voertuig. Na een demontage van de LPG-installatie is eveneens een keuring vereist.
Door het nieuwe KB op de LPG-installaties zullen voertuigen voorzien van een LPG-installatie vanaf 01.07.2001 aan strengere normen moeten voldoen. Zo heeft de wetgever o.a. voorzien dat de installatie van een LPG-uitrusting binnen een erkende werkplaats door een erkend installateur of erkend monteur moet gebeuren.
Alle onderdelen van een LPG-installatie moeten voldoen aan de veiligheidsnormen van het internationaal reglement R67 en de installatie moet verplicht geplaatst worden door een erkend installateur.

Een installatie die geplaatst wordt na 01.07.2001 (inwerkingtreding van het KB) zal sowieso voldoen aan de veiligheids- en de installatienormen. Voertuigen die voldoen aan de nieuwe regelgeving zijn identificeerbaar. Op de voorruit kleeft een zelfvernietigend vignet. Dit vignet kan aan conforme voertuigen de toegang tot ondergrondse parkings verlenen (op voorwaarde dat de parkinguitbater akkoord gaat). Dit vignet, afgegeven na keuring van het voertuig, vervangt voor de installaties volgens de nieuwe norm de huidige groene LPG-klever achteraan de voertuigen.

Ingeschreven voertuigen die na 01.07.2001 door een erkend installateur worden uitgerust met een LPG-installatie, moeten door de klant voor LPG-keuring worden aangeboden. Deze keuring bevat o.a. de overeenstemming van de installatie en haar montage met het reglement, de gasdichtheid ervan en de naleving van de emissienormen inzake vervuiling, beter bekend als milieukeuring. Is het voertuig conform, dan ontvangt de klant een geldig keuringsbewijs en een keuringsvignet.

Voertuigen met bestaande LPG-installaties die voldoen aan de huidige overgangsbepalingen zullen een geldig keuringsbewijs ontvangen. Deze voertuigen krijgen geen keuringsvignet, maar behouden wel de groene LPG-klever aan de achterzijde.

Indien de klant naast een geldig keuringsbewijs eveneens een geldig keuringsvignet wenst te bekomen, zal de installatie aan drie voorwaarden moeten voldoen:
• de onderdelen van de installatie zullen aan het internationaal reglement R67 moeten voldoen
• de installatie zal conform het KB moeten geplaatst worden en
• deze aanpassingen zullen door een erkend installateur uitgevoerd moeten worden.

OPMERKING:
Indien de klant de LPG-installatie laat plaatsen door een Belgisch installateur of een buitenlands installateur, moet hij er zich van vergewissen dat de installateur een BELGISCH erkenningsnummer heeft. Indien dit niet het geval is zal het keuringsstation deze installatie afkeuren en zal dit voertuig een verbod tot verkeer ontvangen.
U kan de lijst met voorlopig erkende installateurs terugvinden op de website van onze
beroepsfederatie GOCA.
Klanten die vragen hebben betreffende de keuring van LPG-installaties kunnen terecht op het nummer: 02/482.34.84.

26.

WAT IS DE PERIODICITEIT VAN MIJN VOERTUIG?
Afhankelijk van de aard van het voertuig geldt een verschillende periodiciteit van keuring.

Periodiciteit: 3 maand

• Autobussen en autocars zonder remvertrager waarvoor bij de laatste volledige periodieke keuring een keuringsbewijs zonder beperkte geldigheid werd uitgereikt, dienen bij de eerstvolgende periodieke keuring enkel een remproef te ondergaan

Periodiciteit: 6 maand

• Autobussen en autocars met remvertrager en waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs zonder beperkte geldigheid werd uitgereikt
• Voertuigen bestemd voor ADR-vervoer en waarvoor bij de laatste periodieke keuring een keuringsbewijs zonder beperkte geldigheid werd afgeleverd
• Voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken met een MTM (maximaal toegelaten massa) > 3,5 ton.
• Personenauto’s, auto’s dubbel gebruik en minibussen bestemd voor bezoldigd personenvervoer en gelijkgesteld gratis vervoer en verhuring zonder chauffeur
• Ziekenauto’s
• Voertuigen die worden gebruikt voor rijonderricht

Perdiodiciteit: 12 maand

• Voertuigen bestemd voor het vervoer van zaken met een MTM > 3,5 ton zonder tekortkomingen die aanleiding geven tot een beperkte geldigheid
• Alle personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en lijkauto’s vanaf de leeftijd van 4 jaar

  Vanaf 1 mei 2006 kunnen personenvoertuigen (categorie M1) die aan bepaalde voorwaarden voldoen, genieten van een 'bonusjaar'.

  Zij krijgen een geldigheid van 2 jaar indien zij beantwoorden aan volgende voorwaarden:
  - niet ouder dan 6 jaar op de dag van aanbieden
  - tijdig ter keuring worden voorgereden
  - niet meer dan 100.000 km
  - geen gebreken codes 1-2-3
  - niet uitgerust met een trekhaak voor het slepen van aanhangwagens met een MTM > 750 kg

  De volledige tekst van het Koninklijk Besluit van 26 april 2006 vindt u in het Belgisch Staatsblad van 28.04.2006 (ed.3)

• Alle personenauto’s, auto’s dubbel gebruik, minibussen en lijkauto’s die uitgerust zijn met een koppeling om aanhangwagens met een MTM > 750 kg te trekken
• Alle andere voertuigen behalve trage voertuigen

Periodiciteit: 24 maand

• Kampeeraanhangwagens
• Kraanauto’s
• Bootaanhangwagens
• Aanhangwagens voor zweefvliegtuigen

27.

WAT GEBEURT ER ALS IK MIJN VOERTUIG TE LAAT AANBIED TER KEURING?
Overeenkomstig art. 23 undecies 4° van het Koninklijk Besluit van 15 maart 1968 dient een toeslag van € 7,80 tot € 27,80 te worden aangerekend wanneer een voertuig na de vervaldatum van het keuringsbewijs voor keuring wordt aangeboden. De referentiedatum op het keuringsbewijs blijft behouden.

In geval van betwisting van de aangerekende toeslag, gelieve dit document te raadplegen.Nummerplaten

28.

WAAR KAN IK EEN NIEUWE NUMMERPLAAT AANVRAGEN?
Een nieuwe nummerplaat evenals alle nuttige informatie m.b.t. inschrijvingen kan u bekomen bij de Directie Inschrijvingen Voertuigen (DIV) te Brussel of in één van de regionale antennes. Deze dienst is een afdeling van de Federale Overheid en staat los van de keuringscentra.

Meer informatie vindt u op volgend webadres: http://www.webdiv.be Oldtimers

29.

WELKE VOERTUIGEN KOMEN IN AANMERKING OM INGESCHREVEN TE WORDEN ONDER O-PLAAT?
Alle voertuigen die sedert meer dan 25 jaar in gebruik zijn genomen, komen in aanmerking voor een inschrijving als oldtimer onder een verplichte O-plaat.

30. WELKE PROCEDURE DIENT MEN TE VOLGEN VOOR EEN INSCHRIJVING ONDER O-PLAAT?
Bij een keuring met het oog op een inschrijving onder een O-plaat dienen volgende documenten te worden voorgelegd:
- het inschrijvingsbewijs ofwel het attest van verlies van het inschrijvingsbewijs
- voor een ingevoerd voertuig is dit het douanevignet 705 en het buitenlands inschrijvingsbewijs.
Dit is een beperktere keuring waarbij een controle van het chassisnummer, de bedrijfs- en parkeerrem, stuurinrichting en de gevaarsdriehoek plaatsvindt.

Art. 26 van het Technische reglement bepaalt bovendien dat geen voertuig op de openbare weg mag gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

31.

WAT ZIJN DE BEPERKINGEN OPGELEGD AAN VOERTUIGEN INGESCHREVEN ONDER O-PLAAT?
Deze voertuigen worden uitgesloten van volgend gebruik:
- commercieel en professioneel gebruik
- woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
- bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
- gebruik als werktuig of werkmiddel alsook interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:
- oldtimermanifestaties
- proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuigOpeningsuren
32.

WANNEER ZIJN ONZE KEURINGSSTATIONS GEOPEND?
Wij zijn doorlopend geopend van maandag tot vrijdag van 7u00 tot 17u00. Bovendien zijn wij enkel gesloten op de officiële feestdagen (niet op brugdagen). Hou er wel rekening mee dat het voertuig ten laatste 30 minuten voor sluitingstijd moet worden voorgereden voor keuring, tenzij anders vermeld op het uitnodigingskaartje.

33.

WANNEER ZIJN DE WACHTTIJDEN HET KORTST?
Uit statistisch onderzoek blijkt dat wachttijden verschillen van station tot station en bovendien van maand tot maand. De drukste periode loopt vanaf 21 december tot eind juni. De maanden juli tot en met november zijn beduidend minder druk. Om haar klanten optimaal te informeren over drukte in de stations beschikt ACT over drie informatiekanalen:

1. Ieder keuringsstation van ACT is sinds 2003 uitgerust met 1 of meerdere webcams die online de wachttijden op de parking registreren. Deze beelden kunnen gratis bekeken worden op onze website en stellen onze klanten in staat om het bezoek aan het keuringsstation zo te plannen dat de drukste momenten van de dag vermeden worden.

2. Ieder ACT-keuringsstation is aan de ingang uitgerust met affiches die een voorspelling weergeven van de verwachtte drukte verdeeld over de dag voor de komende periode (gebaseerd op de cijfers van vorig jaar)

3. Tenslotte worden er regelmatig informatiecampagnes gehouden in onze stations via flyers en affiches met tips over hoe de druktse momenten van de dag te vermijden. 

Wist u trouwens dat u uw voertuig reeds vanaf 2 maand voor de vervaldatum van
het keuringsbewijs kan aanbieden zonder wijziging van de referentiedatum (*). Concreet betekent dit dat u uw voertuig met vervaldatum van het keuringsbewijs in januari (of februari) bv. in de minder drukke maand november (of december) kan aanbieden voor een periodieke keuring. De geldigheid van het nieuwe keuringsbewijs loopt in dit geval opnieuw tot januari (of februari) van het volgende jaar, op voorwaarde dat het voertuig technisch in orde bevonden wordt natuurlijk.

(*) geldt enkel voor voertuigen met een periodiciteit van 12 maanden of langer.

34.

WELKE VERBOUWINGEN MAG IK AAN MIJN VOERTUIG UITVOEREN? WELKE LASSEN ZIJN NIET TOEGELATEN? ENZ.
Voor antwoord op zeer specifieke technische vragen kan u telefonisch contact opnemen met de verantwoordelijke van het station waar u de wagen normaal aanbiedt of ons contacteren per e-mail.Uitnodiging en uitnodigingskaart

35.

DIEN IK VOOR DE KEURING VAN MIJN VOERTUIG EEN AFSPRAAK TE MAKEN?
Voor de gewone periodieke keuring van uw voertuig is het niet mogelijk om een afspraak te maken. U kan uw voertuig vrij aanbieden in één van de keuringsstations naar keuze.
U kan een aspraak maken voor de autokeuring via de website http://planning.autocontrole.be (Keuring na ongeval en keuring voor verlaging is verplicht op afspraak).


36.

HOELANG VOOR DE VERVALDATUM VAN HET KEURINGSBEWIJS KAN IK MIJN VOERTUIG AANBIEDEN?
U kan uw voertuig tot 2 maanden (1 maand voor bedrijfsvoertuigen met een MTM > 3,5t en voertuigen waarvan de periodiciteit minder dan 12 maanden bedraagt) voor de vervaldatum van het keuringsbewijs ter keuring kan voorrijden, met behoud van de oorspronkelijke vervaldatum.

voorbeeld: vervaldatum keuringsbewijs 10 augustus 2012: u kan uw voertuig reeds voorrijden vanaf 10 juni 2012; u ontvangt in dit geval toch een geldigheid tot 10 augustus 2013 (of, indien de bonus van toepassing is, tot 10 augustus 2014)

U mag uw voertuig voorrijden in een keuringsstation naar keuze; een eventuele herkeuring dient in hetzelfde keuringsstation te gebeuren.


37.

WAT MOET IK DOEN ALS IK GEEN UITNODIGINGSKAART HEB ONTVANGEN?
Indien uw keuringsbewijs vervallen is of binnenkort vervalt, kunt u zich best zo vlug mogelijk naar een keuringsstation begeven. De keuring staat immers los van het al of niet ontvangen van een uitnodiging. U doet er goed aan zelf steeds de vervaldatum van het keuringsbewijs in de gaten te houden. U kunt dit melden bij de kassa van het keuringsstation.


38.

WAT MOET IK DOEN ALS DE GEGEVENS OP MIJN UITNODIGINGSKAART NIET CORRECT ZIJN?
Als uw adres niet correct is, dient u uw inschrijvingsbewijs door de politie van uw gemeente te laten aanpassen.


39.

WAT MOET IK DOEN ALS IK ONTERECHT EEN UITNODIGINGSKAART HEB ONTVANGEN?
Zolang u de inschrijving niet hebt geschrapt en de nummerplaat niet hebt teruggestuurd naar de DIV, blijft u een uitnodiging ontvangen. Hebt u het voertuig nooit in uw bezit gehad, dan neemt u best contact op met het keuringsstation/centraal bureau.


40.

WAAR MOET IK MIJN VOERTUIG TER KEURING VOORRIJDEN?
De keuze van het keuringsstation bij aanbieding van een voertuig in België is vrij. Zo kunt u zonder probleem uw voertuig aanbieden in een ander keuringsstation dan vermeld wordt op het uitnodigingskaartje. Hou er wel rekening mee dat indien het voertuig wordt afgekeurd, het voor de herkeuring dient aangeboden te worden in hetzelfde keuringsstation. Bovendien zijn niet alle keuringsstations uitgerust voor het uitvoeren van ieder type keuring. Om te weten welke keuringen worden uitgevoerd per keuringsstation raadpleegt u best onze webpagina's m.b.t. autokeuring.