In onze rubriek Rijbewijs, vind je alle informatie over onze examencentra, tarieven, FAQ's, en de belangrijkste reglementering
Veel gestelde vragen en de antwoorden (rijbewijs)

Om voor het rijexamen te slagen dient men het verkeersreglement terdege te beheersen en een voldoende technische vaardigheid te bezitten om een voertuig te besturen. Om bewijs te leveren dat u als kandidaat over deze eigenschappen bezit, dient u te slagen voor een theoretisch ťn praktisch rijexamen. Doel van deze rijexamens is de veiligheid van uzelf en de andere weggebruikers te garanderen. Slechts nadat u zich goed voorbereid heeft, zal u met vertrouwen aan de examens kunnen beginnen. Dit zelfvertrouwen tezamen met uw kennis en ondervinding, zal u toelaten te slagen voor de examens.

In deze rubriek kan je een groot aantal frequent gestelde vragen met betrekking tot het afleggen van het rijexamen alsook de bijhorende antwoorden terugvinden. Heb je toch nog een vraag die onbeantwoord blijft over dit onderwerp, contacteer ons dan gerust.

Het theoretisch examen

1. OP WELKE LEEFTIJD MAG IK MIJN THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
2. WAAR MAG IK MIJN THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
3. ZIJN ER AANGEPASTE EXAMENS VOORZIEN VOOR KANDIDATEN UIT HET BIJZONDER ONDERWIJS?
4. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM HET THEORETISCH EXAMEN AF TE LEGGEN?
5. HOEVEEL VRAGEN WORDEN ER GESTELD OP EEN THEORETISCH EXAMEN? HOE VAAK MAG IK HET THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
6. WAT ZIJN DE OPENINGSUREN WAAROP JE HET THEORETISCH EXAMEN KAN AFLEGGEN ZONDER AFSPRAAK?
7. KAN IK MIJN EXAMEN IN EEN ANDERE TAAL AFLEGGEN?
8. WAAR VIND IK HANDBOEKEN MET DE LEERSTOF?Het praktijkexamen

9. NA HOEVEEL TIJD (OPLEIDINGSPERIODE) MAG IK HET PRAKTIJKEXAMEN AFLEGGEN?
10. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM HET PRAKTIJKEXAMEN AF TE LEGGEN?
11. WANNEER EN HOE MAAK IK BEST EEN AFSPRAAK?
12. WAT INDIEN MIJN VOORLOPIG RIJBEWIJS NIET MEER GELDIG IS?
13. WELKE ZIJN DE BELANGRIJKSTE EISEN GESTELD AAN HET EXAMENVOERTUIG?
14. WAT HOUDEN DE MANOEUVRES OP HET PRIVE-TERREIN / DE OPENBARE WEG IN EN WAAR KAN IK DE MANOEUVRES OEFENEN?
15. KAN IK HET EXAMEN AFLEGGEN MET EEN WAGEN MET AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK?

Het theoretisch examen
1. OP WELKE LEEFTIJD MAG IK MIJN THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
categorie AM 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar
categorie A1-A2-A 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar (A1)
3 maanden voor de leeftijd van 20 jaar (A2)
3 maanden voor de leeftijd van 24 jaar (A)
categorie B 17 jaar
categorie C1 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar
categorie C 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar
categorie D1 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar
categorie D 3 maanden voor de leeftijd van 18 jaar
categorie G 3 maanden voor de leeftijd van 16 jaar

Top

 
2. WAAR MAG IK MIJN THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
De keuze om het examen in ťťn der 3 landstalen af te leggen is volledig vrij. Het is wel zo dat in Vlaanderen het examen enkel in het Nederlands en in WalloniŽ enkel in het Frans kan afgelegd worden. Het examencentrum van Eupen neemt ook examens in het Duits af. Het examen kan ook in een andere taal worden afgelegd met behulp van een beŽdigde vertaler. In ons examencentrum kan u het examen in het Frans of in het Nederlands afleggen.

Verval van het rijbewijs: gelieve u aan te melden bij het examencentrum bepaald door het Parket.

3. ZIJN ER AANGEPASTE EXAMENS VOORZIEN VOOR KANDIDATEN UIT HET BIJZONDER ONDERWIJS?
Elk examencentrum organiseert op regelmatige tijdstippen speciale, vertraagde examens voor kandidaten die bijzonder onderwijs hebben gevolgd. Deze examens hebben plaats op afspraak. Om te weten of u in aanmerking komt of om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het examencentrum van uw keuze.

4. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM HET THEORETISCH EXAMEN AF TE LEGGEN?
Hiervoor volstaat een geldig identiteitsbewijs.

- Belgische identiteitskaart (geldig, volledig, recente foto)

Worden ook aanvaard :
- Vervallen Belgische identiteitskaart met bewijs van aanvraag tot hernieuwing;
- Belgische identiteitskaart uitgegeven door een Belgisch consulaat in het buitenland;
- Bijlage 7bis, 8, 8bis, 9 en 9bis met een geldig buitenlands paspoort/identiteitskaart;
- Bijlage 33 (+ school attest)
- Bijlage 12 (bewijs van aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van een identiteitskaart)

Verval van een rijbewijs: gelieve de uitnodiging van het examencentrum mee te brengen.

5. HOEVEEL VRAGEN WORDEN ER GESTELD OP HET THEORETISCH EXAMEN? HOE VAAK MAG IK HET THEORETISCH EXAMEN AFLEGGEN?
Voor alle theoretische examens zijn 50 vragen. Om te slagen dient 41 op 50 gehaald te worden. Er wordt geen extra gewicht meer toegekend aan vragen over zware overtredingen. Enkel voor een theoretisch examen van categorie AM en voor een theoretisch examen voor de categorie G blijven er 40 vragen. Ook hier wordt er geen extra gewicht meer toegekend aan zware overtredingen. Wel dient men om te slagen 33 op 40 te behalen.

Voor het Vakbekwaamheidsattest categorie C & D bestaan het theorie-examen uit 3 delen: 100 vragen (zonder afspraak), 40 vragen m.b.t. case study's (zonder afspraak) en een mondelinge proef (een afspraak is verplicht).

Er mag een onbeperkt aantal keren deelgenomen worden aan het theorie-examen (categorie AM, A2, A1, A, C, D & G) zonder dat men verplicht is om lessen in de rijschool te volgen.
Tussen 2 opeenvolgende pogingen dienen echter wel 24u tussen te zijn, d.w.z. men mag op eenzelfde dag geen twee theorie-examens voor dezelfde categorie afleggen.

Theorie-examen categorie B: na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen dient men minimum 12 uur theorie-onderricht† te volgen in een erkende rijschool (*).
(*) Deze verplichting is niet van toepassing op: - kandidaten die een attest van een keel-, neus- en oorarts voorleggen waarin wordt bevestigd dat zij een zodanige gehoorhandicap hebben dat zij het theorie-onderricht niet in normale omstandigheden kunnen volgen; - kandidaten die een getuigschrift of attest van een centrum voor leerlingenbegeleiding, een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, een instituut voor buitengewoon onderwijs, een centrum voor observatie of begeleiding of een centrum voor beroepsoriŽntering voorleggen waarin wordt bevestigd dat hun mentale of intellectuele vermogen, of hun graad van alfabetisme ontoereikend zijn om het audiovisuele theorie-examen onder de voorgeschreven vorm af te leggen.

6. WAT ZIJN DE OPENINGSUREN WAAROP JE HET THEORETISCH EXAMEN KAN AFLEGGEN ZONDER AFSPRAAK?
Ons examencentrum is doorlopend geopend van maandag tot vrijdag, De exacte openingsuren van ieder examencentrum kan je terugvinden op onze examencentra webpagina's.

Van 9u30 tot 16u (gewone sessies) en van 7u30 tot 9u30 (sessies met tolk, enkel op afspraak).
Voor de theorie-examens met vakbekwaamheid gebeurt de laatste inschrijving om 15u30.

7. KAN IK MIJN EXAMEN IN EEN ANDERE TAAL AFLEGGEN?
De kandidaat dat noch Nederlands noch Frans kent, kan zijn theoretisch examen afleggen met behulp van een beŽdigde tolk toegekend door het examencentrum, mits betaling van een extra kost. Hiervoor dient u vooraf een afspraak te maken in het examencentrum.

8. WAAR VIND IK HANDBOEKEN MET DE LEERSTOF?
Deze boeken zijn te koop in de boekhandel of in de erkende autorijscholen. Het examencentrum verkoopt deze boeken NIET. Elk examencentrum stelt wel gratis speciale gedetailleerde folders ter beschikking met informatie over iedere categorie van rijbewijs.


Het praktijkexamen
9. NA HOEVEEL TIJD (OPLEIDINGSPERIODE) MAG IK HET PRAKTIJKEXAMEN AFLEGGEN?
Categorie B
U legt het examen af onder een voorlopig rijbewijs afgehaald vanaf 01/09/2006
- 3 maanden na afgiftedatum van een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden - VRB-36M) & mits kandidaat-bestuurder 18 jaar oud is
- 3 maanden na afgiftedatum van een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden - VRB-18M)
Let wel: deze periode is de minimumperiode waarbinnen geen praktijkexamen kan afgelegd worden.
  OPGELET: Voorlopig rijbewijs categorie B vervallen of afgeleverd vanaf 03/02/2014
  Het theorie-examen moet geslaagd zijn sinds minder dan 3 jaar.
Alle andere categorieŽn
- ten vroegste 1 maand na afgiftedatum van het voorlopig rijbewijs. Het voorlopig rijbewijs zelf is 12 maanden geldig.


10. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM HET PRAKTIJKEXAMEN (cat. AM, A1, A2, A, B) AF TE LEGGEN? - FOTOKOPIEňN WORDEN NIET AANVAARD
 • CATEGORIE AM
  Met het voertuig van de rijschool:

  - geldig identiteitsdocument
  - getuigschrift van praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool
  - attest van slagen voor het theorie-examen, afgeleverd sinds minder dan 3 jaar (of voorlopig rijbewijs afgeleverd vůůr 01/05/2013)
  Met uw eigen voertuig:
  - geldig identiteitsdocument
  - getuigschrift van praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool
  - attest van slagen voor het theorie-examen, afgeleverd sinds minder dan 3 jaar (of voorlopig rijbewijs afgeleverd vůůr 01/05/2013)
  - geldig verzekeringsbewijs (BA - burgerlijke aansprakelijkheid)
  - origineel gelijkvormigheidsattest

 • CATEGORIE A1, A2, A
  Praktijkexamen (manoeuvres) op privaat terrein:

  - geldig identiteitsdocument
  - getuigschrift van praktijkonderricht afgeleverd door een erkende rijschool
  - nog geldige attest van slagen of vrijstelling voor het theorie-examen, en ondertekende verklaring betreffende de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid of in voorkomend geval vergezeld van de voorgeschreven attesten
  Praktijkexamen op de openbare weg
  met eigen voertuig - scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3
  - geldig identiteitsdocument
  - geldig voorlopig rijbewijs (uitgereikt sedert meer dan ťťn maand voor het examen)
  - inschrijvingsbewijs voertuig
  - geldig verzekeringsbewijs (BA - burgerlijke aansprakelijkheid)
  met voertuig van een erkende rijschool
  - geldig identiteitsdocument
  - getuigschrift van praktijkonderricht afgegeven door een erkende rijschool
  - formulier 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs' waarop het attest van slagen of vrijstelling voor het theorie-examen en het attest van slagen voor de proef op het privaat terrein (manoeuvres) zijn aangebracht en waarop de verklaringen omtrent de algemene lichamelijke en geestelijke geschiktheid ondertekend zijn of in voorkomend geval vergezeld van de voorgeschreven attesten

 • CATEGORIE B

 • Met het voertuig van de rijschool:

  - geldig identiteitsdocument
  - geldig voorlopig rijbewijs
  Met uw eigen voertuig:
  - geldig identiteitsdocument
  - geldig voorlopig rijbewijs
  - geldig identiteitsdocument, afgeleverd in BelgiŽ, van de begeleider
  - geldig rijbewijs van de begeleider of begeleidende persoon
  - inschrijvingsbewijs van het voertuig
  - groen keuringsbewijs (indien het voertuig hieraan onderworpen is)
  - geldig verzekeringsbewijs (BA - burgerlijke aansprakelijkheid)

  HEEL BELANGRIJK: FOTOKOPIEňN WORDEN NIET AANVAARD !!!

  11. WANNEER EN HOE MAAK IK BEST EEN AFSPRAAK?
  U kunt een afspraak maken voor een praktijkexamen vrije begeleiding via de afspraakmodule op onze website. Zoals aangegeven in onze brochures raden wij aan om dit minstens 6 weken op voorhand te doen.
  Mochten er vůůr een bepaalde datum geen vrije plaatsen meer overblijven in ons systeem, raden wij u aan direct telefonisch contact op te nemen met het examencentrum zelf. U vindt de coŲrdinaten van ons examencentrum op onze website www.autocontrole.be..

  Categorie B:
  Als houder van een voorlopig rijbewijs met begeleider (36 maanden) of een voorlopig rijbewijs zonder begeleider (18 maanden) heeft u de keuze om het praktijkexamen af te leggen hetzij met een auto van een erkende rijschool hetzij met uw eigen voertuig (tijdens het examen moet er een begeleider / begeleidende persoon aanwezig zijn) .
  Na twee maal niet slagen moet u zich wenden tot een erkende rijschool om zes uren praktisch rijonderricht te volgen vooraleer terug te worden toegelaten tot het praktijkexamen. Ook vanaf het derde examen heeft u nog steeds de keuze om het praktijkexamen af te leggen hetzij met een auto van de erkende rijschool hetzij met uw eigen voertuig.

  BELANGRIJK! indien u contact opneemt met het examencentrum, gelieve dan altijd uw voorlopig rijbewijs of uw dossiernummer bij u te hebben (zodat uw wachttijd en deze van de anderen beperkt blijft).

  12. WAT INDIEN MIJN VOORLOPIG RIJBEWIJS NIET MEER GELDIG IS?
  Het document zelf moet ingeleverd worden bij het gemeentebestuur.

  categorie B:
  - er kan slechts eenmalig van model veranderd worden (VRB36M -> VRB18M of VRB18M -> VRB36M) tijdens de scholing en een nieuw voorlopig rijbewijs van het andere model aangevraagd worden, op voorwaarde dat men sinds minder dan 3 jaar geslaagd is voor het theorie examen. De scholing die reeds uitgevoerd werd, wordt in rekening gebracht voor de nieuwe scholingsperiode;

  - wanneer het voorlopig rijbewijs niet meer geldig is, kan de kandidaat zijn scholing enkel verder zetten en het praktijkexamen afleggen via een erkende rijschool, na minstens 6uur rijschool gevolgd te hebben; een nieuw voorlopig rijbewijs B kan slechts verkregen worden na een periode van 3 jaar te rekenen vanaf het einde van de geldigheid van het laatste voorlopig rijbewijs.

  andere categorieŽn:
  men kan slechts een nieuw voorlopig rijbewijs voor dezelfde categorie van voertuigen bekomen na een verloop van 3 jaar, te rekenen vanaf het einde van de geldigheid van het laatste voorlopig rijbewijs.

  13. WELKE ZIJN DE BELANGRIJKSTE EISEN GESTELD AAN HET EXAMENVOERTUIG?
  - het voertuig dient vier wielen te hebben en ten minste 3 zitplaatsen
  - een L-teken dient op de achterruit bevestigd te zijn
  - er is een tweede achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig. De oorspronkelijk aangebrachte spiegeltjes die zich achteraan op de zonneklep bevinden, worden niet aanvaard. Indien het gaat om een voertuig met gesloten koetswerk, moet het voertuig voorzien zijn van rechtse buitenspiegels (ťťn voor de kandidaat en ťťn voor de begeleider)
  - een parkeerrem gemakkelijk bereikbaar door de begeleider (de handrem moet rechts van de bestuurder staan)
  - het voertuig moet een snelheid van 100km/u bereiken op horizontale weg

  Opgelet: het examen mag niet afgenomen worden met handelaars-, transit- of proefrittenplaat. Als het examenvoertuig een buitenlandse nummerplaat heeft, gelieve het examencentrum te contacteren. 

  14. WAT HOUDEN DE MANOEUVRES OP HET PRIVE-TERREIN / DE OPENBARE WEG IN EN WAAR KAN IK DE MANOEUVRES INOEFENEN?
  Manoeuvres kunnen NIET ingeoefend worden op het terrein van het examencentrum. Sommige gemeenten en erkende autorijscholen stellen echter wel oefenterreinen ter beschikking.

  U vindt hier de brochures van de verschillende categorieŽn. Deze brochures bevatten alle nuttige informatie ter voorbereiding van het praktijkexamen (o.m. de manoeuvres, het examenvoertuig, ...)

  Brochure categorie AM (01.01.2016)
  Brochure categorie A1 (01.01.2016)
  Brochure categorie A2 (01.01.2016)
  Brochure categorie A (01.01.2016)
  Brochure categorie B (01.01.2016)
  Brochure categorie B + code 96 / categorie B+E (01.01.2016)
  Brochure categorie C/C1 zonder bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie C/C1 met bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie CE/CE1 zonder bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie CE/CE1 met bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie D/D1 zonder bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie D/D1 met bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie DE/DE1 zonder bewijs van vakbekwaamheid (01.10.2016)
  Brochure categorie G (01.01.2016)

  15. KAN IK HET EXAMEN AFLEGGEN MET EEN WAGEN MET AUTOMATISCHE VERSNELLINGSBAK?
  Inderdaad, dit kan maar indien u slaagt met een wagen met automatische versnellingsbak dan zal uw rijbewijs eveneens beperkt worden tot het rijden met een wagen met automatische versnellingsbak. U kan achteraf deze beperking laten schrappen na het afleggen van een examen met een wagen met handgeschakelde versnellingsbak.