Nieuws

TELEFOONCENTRALE IS OVERBELAST

05/05/2020 Onze telefooncentrale is overbelast. Gelieve aandachtig de updates van onze website te lezen. Geleive afspraken voor occasies & herkeuringen enkel via de website aan te vragen.   Gelieve niet te bellen voor updates betreffende ons examencentrum. Onze website zal upgedate worden van zodra we hierover nieuws hebben.   Dank voor uw begrip

ADR voertuigen - beslissing GOB

15/04/2020 1. ADR- BEPROEVINGSATTESTEN VAN DE TANK DIE ZIJN AFGEGEVEN DOOR EEN ANDERE ERKENDE INSTANTIE DAN DE TECHNISCHE KEURING     Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.    De controle bij een erkende instantie, met uitzondering van de technische keuring, moet vóór 1 september 2020 worden uitgevoerd.      2. ADR-KEURINGSDOCUMENT AFGEGEVEN DOOR DE KEURING

CORONA : DE TECHNISCHE KEURING IS OPEN - ENKEL OP AFSPRAAK

22/05/2020 Coronavirus: De keuringscentra heropenen met stricte veiligheids- en sanitaire maatregelen   Het keuringsstation van Schaarbeek en Haren is open sinds 04/05/2020. De gewone openingsuren blijven van toepassing. De avondopeningen op maandag en donderdag herstarten vanaf donderdag 11 juni.    

CORONA: HET EXAMENCENTRUM IS OPEN - ENKEL OP AFSPRAAK

22/05/2020 Coronavirus: Het examencentrum is open - enkel op afspraak ​