Nieuwe rijbewijsreglementering in het Brussels Gewest

30/04/2018

Bij besluit van de regering van het Brussels Gewest van 29 maart 2018 is de reglementering met betrekking tot de examens tot het behalen van het rijbewijs gewijzigd.

Een aantal van deze nieuwe bepalingen zijn van toepassing sinds 30 april 2018.

Een aantal andere bepalingen zullen in werking treden op 1 november 2018 maar enkel voor de personen die op 1 november 2018 nog niet in het bezit zullen zijn van een voorlopig rijbewijs voor de categorie waarvoor ze examens wensen af te leggen.

Informatie met betrekking tot deze nieuwe reglementering kunt u raadplegen via de volgende link.

http://www.goca.be/nl/p/rbw-actualiteit-brussels-gewest

 

Examen centrum

Schaarbeek