Traffic info

  • Defect voertuig op de B402 Verbinding/Liaison E40 > R4 thv De Pinte
  • Verkeersongeval op de E40 (A3) Bxl/Bsl > Liège > Aachen thv Boutersem
  • Defect voertuig op de A602 Loncin (E40) > Chênée (E25/A26) thv Liège
  • Verkeersongeval op de R3 Ring om/de Charleroi thv Montigny-Le-Tilleul
  • Verkeersongeval op de R3 Ring om/de Charleroi thv Montigny-Le-Tilleul