Nieuws

TELEFOONCENTRALE IS OVERBELAST

01/11/2020 Onze telefooncentrale is overbelast. Gelieve aandachtig de updates van onze website te lezen. Geleive afspraken voor occasies & herkeuringen enkel via de website aan te vragen.   Gelieve niet te bellen voor updates betreffende ons examencentrum. Onze website zal upgedate worden van zodra we hierover nieuws hebben.   Dank voor uw begrip

ADR voertuigen - beslissing GOB

15/04/2020 1. ADR- BEPROEVINGSATTESTEN VAN DE TANK DIE ZIJN AFGEGEVEN DOOR EEN ANDERE ERKENDE INSTANTIE DAN DE TECHNISCHE KEURING     Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.    De controle bij een erkende instantie, met uitzondering van de technische keuring, moet vóór 1 september 2020 worden uitgevoerd.      2. ADR-KEURINGSDOCUMENT AFGEGEVEN DOOR DE KEURING

CORONA : DE TECHNISCHE KEURING BLIJFT OPEN - ENKEL OP AFSPRAAK

01/11/2020 Coronavirus: De keuringscentra blijven open met stricte veiligheids- en sanitaire maatregelen   UPDATE 01/11/2020 : De keuringsstations van Schaarbeek en Haren blijven OPEN. De gewone openingsuren blijven van toepassing, alsook de avondopeningen op maandag en donderdag.    

CORONA: HET EXAMENCENTRUM IS GESLOTEN

01/11/2020 Coronavirus: Het examencentrum is gesloten vanaf maandag 2 november   Alle afspraken in deze lock-down periode zijn geannuleerd. Gelieve onze website regelmatig te consulteren. Gelieve ons niet te telefoneren of te emailen, we zullen tijdelijk uw aanvraag niet meer kunnen behandelen.   Voor meer info  :  https://mobilite-mobiliteit-brussels.prezly.com/rijscholen-en-examencent...