Nieuws

Verlenging geldigheid voorlopige rijbewijzen

20/08/2021 De verlenging tot en met 31 december 2021 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt na 15 maart 2020 en voor 1 oktober 2021. De verlenging tot en met 31 maart 2022 van alle voorlopige rijbewijzen waarvan de geldigheid vervalt na 30 september 2021 en voor 1 januari 2022.

Theory exams with translator/ Theoretische examens met tolk

02/02/2021 ACT organiseert theorie examens met tolk (enkel in het Engels). Om U in te schrijven, gelieve u persoonlijk aan te melden in het examencentrum (geen email of telefoon). Voor CAT B, worden er dagelijkse sessies georganiseerd, telkens om 08:00h 's morgens.   ------------- ACT organises theory exams with translator (English only). In order to enroll, thanks to present yourself in person in the exam centre (no e-mail or phone call). For CAT B (car), daily sessions are being organised, each time at 8 o'clock in the morning.

Technische keuring : afspraken

31/01/2021 De organisatie van de technische keuring gebeurt enkel op basis van afspraken (ook voor herkeuringen). Afspraken kunnen bekomen worden via onze website. Uitzonderlijk kan dit ook via onze telefooncentrale. Afspraken zijn gratis. Het is strict verboden om afspraken te verkopen of te kopen. In geval u zich hier niet aan houdt zal u de toegang geweigerd worden.

Professionele klanten

26/01/2021 Vanaf 8 februari, 2021, voor de occasie keuringen & de herkeuringen:     De afspraken dienen geregistreerd te worden op basis van de laatste nummerplaat (zie inschrijvingsbewijs) van het aangeboden voertuig.   Indien de geregistreerde informatie in uw afspraak niet overeenkomt met het aangeboden voertuig, zal het voertuig niet gekeurd worden.   

Pagina's