Nieuws

Technische keuring : afspraken

31/01/2021 De organisatie van de technische keuring gebeurt enkel op basis van afspraken (ook voor herkeuringen). Afspraken kunnen bekomen worden via onze website. Uitzonderlijk kan dit ook via onze telefooncentrale. Afspraken zijn gratis. Het is strict verboden om afspraken te verkopen of te kopen. In geval u zich hier niet aan houdt zal u de toegang geweigerd worden.

Professionele klanten

26/01/2021 Vanaf 8 februari, 2021, voor de occasie keuringen & de herkeuringen:     De afspraken dienen geregistreerd te worden op basis van de laatste nummerplaat (zie inschrijvingsbewijs) van het aangeboden voertuig.   Indien de geregistreerde informatie in uw afspraak niet overeenkomt met het aangeboden voertuig, zal het voertuig niet gekeurd worden.   

ADR voertuigen - beslissing GOB

15/04/2020 1. ADR- BEPROEVINGSATTESTEN VAN DE TANK DIE ZIJN AFGEGEVEN DOOR EEN ANDERE ERKENDE INSTANTIE DAN DE TECHNISCHE KEURING     Uitzonderlijk blijven alle periodieke of tussentijdse keuringen van de tanks waarvan de geldigheid vervalt tussen 1 maart 2020 en 1 augustus 2020 geldig tot 30 augustus 2020.    De controle bij een erkende instantie, met uitzondering van de technische keuring, moet vóór 1 september 2020 worden uitgevoerd.      2. ADR-KEURINGSDOCUMENT AFGEGEVEN DOOR DE KEURING

Pagina's