Theory exams with translator/ Theoretische examens met tolk

02/02/2021

ACT organiseert theorie examens met tolk (enkel in het Engels). Om U in te schrijven, gelieve u persoonlijk aan te melden in het examencentrum (geen email of telefoon).

Voor CAT B, worden er dagelijkse sessies georganiseerd, telkens om 08:00h 's morgens.

 

-------------

ACT organises theory exams with translator (English only). In order to enroll, thanks to present yourself in person in the exam centre (no e-mail or phone call).

For CAT B (car), daily sessions are being organised, each time at 8 o'clock in the morning.

Examen centrum

Schaarbeek