UPDATE 01/11/2020 : HET EXAMENCENTRUM IS GESLOTEN

Kies een rijbewijs

Coronavirus: Het examencentrum is gesloten vanaf maandag 2 november

 

Alle afspraken in deze lock-down periode zijn geannuleerd.

Gelieve onze website regelmatig te consulteren. Gelieve ons niet te telefoneren of te emailen, we zullen tijdelijk uw aanvraag niet meer kunnen behandelen.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • De praktijkexamens: Voor het ogenblik is er beschikbaarheid in december
  •  U kan een aanvraag indien via e-mail (examencentrum@autocontrole.be) met de vermelding van :
   • Uw beschikbaarheden: periode, maand
   • Uw persoonlijke details : geboortedatum, naam, voornaam en nationaal register nummer (op uw identiteitskaart)
   • De details van uw tijdelijk rijbewijs : type rijbewijs (18,36 maanden), datum van afgifte (op de voorzijde van uw tijdelijk rijbewijs) en eventueel de datum van de start van uw stage ((op de achterzijde van uw tijdelijk rijbewijs).
   • Uw telefoonnummer

 

 

         Wij kunnen uw aanvraag enkel behandelen wanneer deze volledig is.

        We hebben de bevestiging ontvangen dat tijdelijke rijbewijzen met einddatum vanaf 15 maart 2020 tot 30 december 2020 verlengd zijn tot 31 december 2020.

       

        OPGELET -  Volgens het ministrieel besluit van 8 juli 2020 zijn de volgende geldigheidsperioden verlengd : 

               1. De geldigheid van het attest van het slagen in het theoretisch examen die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               2. De termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool in aanmerking genomen worden die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               3. De geldigheidsduur van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               4. De geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               5. Regels inzake de rijopleiding, en het rijexamen, de retributies en de beroepscommissie wordt de geldigheidsduur van twee jaar van de attesten van de EHBO-opleiding, van de brevetten en getuigschriften die toelaten een vrijstelling voor de EHBO-opleiding te bekomen zoals bedoeld in voormeld artikel 2.2.14 en van deze vrijstellingen die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 worden verlengd tot en met 31 december 2020.

               6. De rijgeschiktheidsattesten vermeld in bijlage 6, XII van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs waarvan de geldigheid vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 verlengd tot en met 31 december 2020.

 

        De toegang tot het examencentrum wordt enkel toegestaan aan kandidaten die een afspraak hebben, begeleiders krijgen geen toegang.

        Het is verplicht om een masker te dragen in het examencentrum.