UPDATE 10/01/2021 : HET EXAMENCENTRUM HEROPENT

Kies een rijbewijs

UPDATE 14/01/2021:

 

OPGEPAST - de 2de helft van januari zal gebruikt worden om iedereen die een examen had in november en december 2020 te herplannen. ACT zal contact opnemen met deze kandidaten. Gelieve ons niet te contacteren. Later volgen nieuwe instructies via deze website.

 

UPDATE 14/01/2021:

Voor de volgende punten wordt de geldigheidstermijn automatisch verlengd tot en met 30 september 2021, als de termijn tussen 13 maart 2020 en 29 september 2021 verstrijkt:

 • de termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool worden in aanmerking genomen
 • de geldigheidstermijn van de EHBO-opleiding of van de opleidingsvrijstelling
 • de geldigheidstermijn van het attest waaruit blijkt dat men geslaagd is voor het theoretische examen
 • de geldigheidsduur van een jaar van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer
 • de geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest
 • de geldigheidstermijn van het rijgeschiktheidsattest “CARA”
 • de geldigheidstermijn van drie jaar voor elk geslaagd deel van het theoretisch of praktisch examen basiskwalificatie en van het gecombineerd theoretisch of praktisch examen (categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E)

Categorie B : de maximale stageduur van 18 maanden vervalt.

Nascholing van bestuurders van voertuigen van de categorieën C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D en D+E:

De kredietpunten die vervallen tussen 1 februari en 31 augustus 2020 worden met 7 maanden verlengd.

De code 95 die vermeld is bij categorieën C en D wordt eveneens met 7 maanden verlengd als de geldigheid ervan verstrijkt tussen 1 februari en 31 augustus 2020 : mobilit.belgium.be.

 

UPDATE 10/01/2021:

Vrijdagavond 8 januari werden er versoepelingen aangekondigd voor de rijschoolsector. We herstarten met de rij-examens van zodra we een zicht hebben op de inhoud van het Ministerieel Besluit . Leerlingen die herpland dienen te worden (dus annulaties van november & december 2020), krijgen voorrang op nieuwe klanten. 

Meer nieuws op deze website. Gelieve ons niet telefonisch te contacteren, we zetten massaal in om, in eerste instantie, de geannuleerde afspraken te herboeken.

 

UPDATE 02/12/2020:

       

Coronavirus: Het examencentrum is partieel heropend sinds maandag 7 december

 

              * Theorie examen, Risico Perceptie Test, code 95 zijn weer mogelijk vanaf maandag 7 december ENKEL OP AFSPRAAK (zie groene knop op homepagina van deze website).

              * Praktijkexamen CAT A, C & D zijn weer mogelijk vanaf woensdag 9 december ENKEL OP AFSPRAAK (aanvraag via e-mail sturen naar examencentrum@autocontrole.be).

              * Praktijkexamen CAT B  is nog niet mogelijk. Meer details volgen later, gelieve ons hierover niet te contacteren & regelmatig onze website te consulteren.

 

     De toegang tot het examencentrum wordt enkel toegestaan aan kandidaten die een afspraak hebben, begeleiders krijgen geen toegang.

     Het is verplicht om een masker te dragen in het examencentrum.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 • De praktijkexamens voor CAT A, C & D : 
  •  U kan een aanvraag indien via e-mail (examencentrum@autocontrole.be) met de vermelding van :
   • Uw beschikbaarheden: periode, maand
   • Uw persoonlijke details : geboortedatum, naam, voornaam en nationaal register nummer (op uw identiteitskaart)
   • Optioneel : De details van uw tijdelijk rijbewijs : type rijbewijs (18,36 maanden), datum van afgifte (op de voorzijde van uw tijdelijk rijbewijs) en eventueel de datum van de start van uw stage ((op de achterzijde van uw tijdelijk rijbewijs).
   • Uw telefoonnummer

 

 

        Wij kunnen uw aanvraag enkel behandelen wanneer deze volledig is.

        We hebben de bevestiging ontvangen dat tijdelijke rijbewijzen met einddatum vanaf 15 maart 2020 tot 30 december 2020 verlengd zijn tot 31 december 2020.

       

        OPGELET -  Volgens het ministrieel besluit van 8 juli 2020 zijn de volgende geldigheidsperioden verlengd : 

               1. De geldigheid van het attest van het slagen in het theoretisch examen die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               2. De termijn van drie jaar tijdens dewelke de gevolgde lesuren in een rijschool in aanmerking genomen worden die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               3. De geldigheidsduur van het slagen voor de proef op een terrein buiten het verkeer die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               4. De geldigheidsperiode van een jaar van het slagen voor de risicoperceptietest die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 wordt verlengd tot en met 31 december 2020.

               5. Regels inzake de rijopleiding, en het rijexamen, de retributies en de beroepscommissie wordt de geldigheidsduur van twee jaar van de attesten van de EHBO-opleiding, van de brevetten en getuigschriften die toelaten een vrijstelling voor de EHBO-opleiding te bekomen zoals bedoeld in         

                   voormeld artikel 2.2.14 en van deze vrijstellingen die vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 worden verlengd tot en met 31 december 2020.

               6. De rijgeschiktheidsattesten vermeld in bijlage 6, XII van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs waarvan de geldigheid vervalt vanaf 13 maart tot en met 30 december 2020 verlengd tot en met 31 december 2020.

 

        De toegang tot het examencentrum wordt enkel toegestaan aan kandidaten die een afspraak hebben, begeleiders krijgen geen toegang.

        Het is verplicht om een masker te dragen in het examencentrum.