Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs C/C1

Algemeen

Het rijbewijs C laat toe andere voertuigen dan die van de categorie D of D1 te besturen, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg, en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg te trekken.

Het rijbewijs C1 laat toe andere voertuigen dan die van de categorie D of D1 te besturen, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en maximum 7.500 kg, en die zijn ontworpen en gebouwd voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg te trekken.

Vakbekwaamheid - Sinds 10 september 2009 dienen bepaalde beroepsbestuurders van voertuigen waarvoor een rijbewijs C of C1 vereist is, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Deze verplichting is van toepassing voor wie met de genoemde categorieën professioneel vervoer verricht (behoudens wettelijke toegestane uitzonderingen). De vereisten inzake de vakbekwaamheid houden in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).