Overslaan en naar de inhoud gaan

Banden autobus en autocar

Banden autobus en autocar

STAP 1 - Keuring van de gelijkvormigheid van de banden

Afmetingen

De oorspronkelijke afmetingen (voorgeschreven door de constructeur van het voertuig) moeten gemonteerd worden. Deze afmetingen worden hernomen in het Proces-Verbaal van Goedkeuring (PVG), het gelijkvormigheidsattest (COC), het instructieboekje van de constructeur of op de originele sticker van de constructeur.

Voor het spoor van de bedrijfsvoertuigen wordt een verhoging van maximaal 5 cm ten opzichte van het origineel spoor toegelaten.

Load- en snelheidsindex

Snelheidsindex
  • Voertuigen M2, M3 met snelheidsbegrenzer dienen minstens uitgerust te zijn met banden met snelheidsindex J, tenzij het PVG of een attest van de constructeur of zijn mandataris een lagere snelheidsindex vermeldt. Dergelijke voertuigen die een kwaliteitskeuring hebben, dienen minstens uitgerust te zijn met banden met snelheidsindex K.
  • Voertuigen M2, M3 zonder snelheidsbegrenzer, evenals O2, dienen minstens uitgerust te zijn met banden met snelheidsindex L, tenzij het PVG of een attest van de constructeur of zijn mandataris een lagere snelheidsindex vermeldt.
  • Voertuigen M2 en M3 die ingevolge hun constructie in snelheid beperkt zijn en die op grond van een door de constructeur of zijn mandataris uitgereikt attest ter zake geen snelheidsbegrenzer moet hebben, dienen minstens uitgerust te zijn met banden met snelheidsindex J, tenzij het PVG of een attest van de constructeur of zijn mandataris een lagere snelheidsindex vermeldt.
Loadindex

Voor elke as moet de som van de op de banden vermelde draagvermogens (omgezet in massa) hoger dan of gelijk zijn aan de maximaal toegelaten massa (MTM) voor die as.

Voor de voertuigen van categorie M3 die rechtstaande personen vervoeren dient het laadvermogen per gemonteerde band, vermeerderd met 15%, groter dan of gelijk te zijn aan de helft van de MTM van die as in het geval van een enkelvoudige montage, of aan een kwart van de MTM van de as in het geval van een gekoppelde montage.

STAP 2 - Keuring van de staat van de banden

De tekening van de hoofdgroeven van de banden moet ten minste 1,6 mm diep zijn over 3/4 van het loopvlak.

STAP 3 - Keuring van de montage van de banden

Symmetrie

Per as wordt een symmetrie vereist wat betreft afmetingen en load- en snelheidsindex voor de gestuurde assen van motorvoertuigen. Een verzoolde (heropgegoten) band naast een gewone band is niet toegelaten op deze assen, ook al zijn load- en snelheidsindex dezelfde.
Op de andere assen moeten de banden dezelfde afmeting per as vertonen, maar load- en snelheidsindex moeten niet dezelfde zijn.
Het voertuig mag niet uitgerust zijn met een band met aanduiding M+S en een normale band (zonder aanduiding M+S) op dezelfde as, behalve in geval van een gekoppelde montage met symmetrische verdeling (2 banden M+S aan de binnenkant + 2 normale banden aan de buitenkant, en omgekeerd).