Tarieven (autokeuring)

voorbeeld 1

vergoeding voor de periodieke keuring van een personenauto met als brandstof benzine
(zonder eventuele supplementen eerste keuring / registratie)

basiskeuring €33,0
milieukeuring benzine € 4,20
totaal (incl. BTW) €37,20
 

voorbeeld 2

vergoeding voor de periodieke keuring van een personenauto met als brandstof diesel
(zonder eventuele supplementen eerste keuring / registratie)

basiskeuring €33,00
milieukeuring diesel €12,60
totaal (incl. BTW) €45,60

Welke vergoeding betaalt u voor de keuring van uw voertuig?

Vanaf 1 januari 2021 zijn volgende tarieven van toepassing in alle keuringsstations in België. In onderstaande lijst kan men de vastgelegde vergoedingen terugvinden, gerangschikt per type van prestatie. De totale prijs van de uitgevoerde keuring van een voertuig wordt bekomen door de vergoedingen van de verschillende uitgevoerde prestaties op te tellen.

Basiskeuring

EUR

Keuring personenauto

33

Keuring bus of car

58,7

Keuring MTM = < 3,5 ton

37,2

Keuring MTM > 3,5 ton

58,7

Keuring aanhangwagen (MTM =< 3,5 ton)

33,0

Keuring aanhangwagen (MTM > 3,5 ton)

48,5

Eerste keuringen (supplement)

1e keuring toeslag MTM ≤ 3,5 ton

4,2

1e keuring toeslag MTM > 3,5 ton

13,2

1e kwaliteitskeuring BC

33,0

Gelijkvormigheidkeuring

Gelijkvormigheid zonder demontage

80,9

Gelijkvormigheid met demontage

107,9

Registratie gegevens gelijkvormigheidsattest / certificaat van overeenstemming

2,4

Herkeuringen

Herkeuring administratief

8,4

Herkeuring technisch

13,2

Herkeuring BC Kwaliteit (administratief)

8,4

Herkeuring BC Kwaliteit (technisch)

13,2

Herkeuring LPG

13,2

Herkeuring NGV

13,2

Herkeuring tachograaf (technisch)

13,2

Herkeuring ADR

13,2

Milieukeuringen (supplement)

Milieukeuring benzine / LPG / NGV

4,2

Milieukeuring diesel

12,6

Milieukeuring bedrijfsvoertuigen diesel

15,0

Andere

Duplicaat

13,2

Toeslag voor een laattijdige volledige keuring van een voertuig

In de eerste maand

8,4

Tijdens de tweede en derde maand

12,0

Tijdens de vierde, vijfde en zesde maand

18,0

Na de zesde maand

30,0