Rijbewijs CE/CE1 theorie-examen

CE/C1E zonder vakbekwaamheid

U bent in het bezit van een rijbewijs C/C1 zonder het bewijs van vakbekwaamheid dan kan u het rijbewijs CE of C1E zonder het bewijs van vakbekwaamheid behalen door te slagen voor een praktijkexamen. 

 •  u bent vrijgesteld van het theorie-examen
 • het praktijkexamen bestaat uit een praktische proef met 2 onderdelen

U bent in het bezit van een rijbewijs C/C1 met het bewijs van vakbekwaamheid dan kan u het rijbewijs CE of C1E behalen door te slagen voor een praktijkexamen.

 • u bent vrijgesteld van het theorie-examen
 • het praktijkexamen bestaat uit een praktische proef met 2 onderdelen

Minimumleeftijd

Het voorlopig rijbewijs model 3 van de categorie CE/C1E kan bekomen worden vanaf 18 jaar.

CE/C1E met vakbekwaamheid

U bent in het bezit van een rijbewijs C/C1 zonder het bewijs van vakbekwaamheid dan kan u het rijbewijs CE of C1E met het bewijs van vakbekwaamheid behalen door te slagen voor een theorie-examen en een praktijkexamen.

 • het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen
 • het praktijkexamen bestaat uit een praktische proef met 3 onderdelen
 • het theorie-examen bestaat uit 3 onderdelen:
  • 100 meerkeuzevragen (vakbekwaamheid)
  • 8 case study's
  • mondelinge proef

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om het theorie-examen van categorie CE of C1E met vakbekwaamheid af te leggen, is 18 jaar. Het voorlopig rijbewijs van categorie CE of C1E kan eveneens bekomen worden vanaf 18 jaar.

Om het examen van categorie CE of C1E met vakbekwaamheid te kunnen afleggen, dient u in het bezit te zijn van het rijbewijs C of C1.

Verloop van het theorie-examen

Het gecombineerd theorie-examen bestaat uit 3 proeven:

 • 100 meerkeuzevragen (max. 100 minuten): 100 vragen betreffende de vakbekwaamheid
  • de vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm; tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden
  • het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme; de vragen kunnen in een volgorde naar eigen keuze worden beantwoord
  • om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen
 • 8 casestudy's (max. 80 minuten): per case study 5 meerkeuzevragen
  • situatieschets (context), gevolgd door 5 meerkeuzevragen die betrekking hebben op de geschetste situatie
  • binnen één case study kan u de vragen bantwoorden in de volgorde die u wenst; wanneer u naar de volgende case study gaat, is het niet meer mogelijk antwoorden van de vorige te wijzigen
  • om te slagen moet u minimum 32 punten op 40 behalen
 • mondelinge proef (max. 60 minuten): 10 vragen
  • een schriftelijke voorbereiding is mogelijk
  • om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen

Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig. Van het examencentrum ontvangt u een attest van slagen voor het theorie-examen en een formulier 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'.

Het theorie-examen kan - enkel op afspraak - worden afgelegd in een examencentrum naar keuze.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof van het theorie-examen

 • rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften: kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik -  kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen - het brandstofverbruik kunnen optimaliseren - de veiligheid van de goederen kunnen waarborgen - de lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig
 • toepassing van de voorschriften: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer - de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen
 • gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek: bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen - het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten - fysieke risico’s kunnen voorkomen - zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid - noodsituaties kunnen beoordelen - door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming - kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening

Geneeskundig onderzoek

De kandidaat voor een rijbewijs CE of C1E moet in het bezit zijn van een geldig geneeskundig onderzoek.