Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs D/D1 Theoretisch examen

D/D1 zonder vakbekwaamheid

U kan het rijbewijs D of D1 behalen zonder aan de vakbekwaamheidsvoorschriften te voldoen door te slagen voor een theorie- en praktijkexamen. U kan enkel op niet-professionele basis rijden.

Het examen bestaat uit:

 • een theoretische proef met 1 onderdeel
 • een praktische proef met 2 onderdelen

Om het examen van categorie D/D1 te kunnen afleggen, dient u in het bezit te zijn van het rijbewijs B.

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om het theorie-examen van categorie C/C1 af te leggen is 17 jaar en 9 maanden.
Het voorlopig rijbewijs van de categorie C/C1 kan slechts bekomen worden vanaf 18 jaar.

Verloop van het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit 50 meerkeuze-vragen (maximum 50 minuten) die de reële verkeerssituaties benaderen.

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden.
Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Om te slagen moet men tenminste 41 punten op 50 behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig. Van het examencentrum ontvangt u een attest van slagen voor het theorie-examen en een formulier 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'.

Het theorie-examen kan - enkel op afspraak - worden afgelegd in een examencentrum naar keuze.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof van het theorie-examen

Algemeen

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

Specifiek

reglementaire voorschriften met betrekking tot de vervoerde personen - voorschriften inzake rij­ en rusttijden en het gebruik van controleapparatuur - voorschriften inzake het vervoer van personen - voertuig­ en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal goederenvervoer - kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, en de grond­beginselen van eerste hulp - voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen - voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheids­begrenzers - beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt - verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot  het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden - principes van de constructie en werking van: verbran­dingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koel­vloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak) - smering en antivriesbescherming - principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden - principes van de typen, werking, belangrijkste onder delen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van rem­inrichtingen en snelheidsbegrenzers - principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppel­mechanisme - methoden voor het opsporen van oorzaken en defecten - preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties - beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheids­regelaar

D/D1 met vakbekwaamheid

U kan het rijbewijs D of D1 met vakbekwaamheid behalen door te slagen voor een theorie- en praktijkexamen.

U bent in het bezit van een rijbewijs B, dan bestaat het gecombineerd examen uit:

 • een theoretische proef met 3 onderdelen:
 • een praktische proef met 3 onderdelen

U bent in het bezit van een rijbewijs D/D1, dan bestaat het gecombineerd examen uit:

 • een theoretische proef met 3 onderdelen
 • een praktische proef met 2 onderdelen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd om het gecombineerd theorie-examen van categorie D/D1 te kunnen afleggen is 17 jaar en 9 maanden. Het voorlopig rijbewijs van de categorie D/D1 kan slechts bekomen worden vanaf 18 jaar.

Verloop van het theorie-examen

Het gecombineerd theorie-examen bestaat uit 3 proeven:

 • 100 meerkeuzevragen (max. 100 minuten): 50 vragen betreffende het rijbewijs (wegcode) en 50 vragen betreffende de vakbekwaamheid (*)
  • de vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm; tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden
  • het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme; de vragen kunnen in een volgorde naar eigen keuze worden beantwoord
  • om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 (en minumum 40 punten op 50 per onderdeel) behalen
 • 8 casestudy's (max. 80 minuten): per case study 5 meerkeuzevragen
  • situatieschets om de context te schetsen, gevolgd door 5 meerkeuzevragen die betrekking hebben op de geschetste situatie
  • binnen één case study kan u de vragen bantwoorden in de volgorde die u wenst; wanneer u naar de volgende case study gaat, is het niet meer mogelijk antwoorden van de vorige te wijzigen
  • om te slagen moet u minimum 32 punten op 40 behalen
 • mondelinge proef (max. 60 minuten): 10 vragen
  • een schriftelijke voorbereiding is mogelijk
  • om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen

Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig. Van het examencentrum ontvangt u een attest van slagen voor het theorie-examen en een formulier 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'.

Het theorie-examen kan - enkel op afspraak - worden afgelegd in een examencentrum naar keuze.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

(*) indien reeds in het bezit van een rijbewijs D/D1 zonder vakbekwaamheid bestaat het onderdeel 100 meerkeuzevragen (max. 100 minuten) uit 100 vragen betreffende de vakbekwaamheid; om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen

Geneeskundig onderzoek

De kandidaat voor een rijbewijs D of D1 moet een onderzoek ondergaan dat vaststelt of hij voldoet aan de voorgeschreven normen. Het onderzoek wordt afgelegd voor een geneesheer van een medisch centrum van de Sociaal-Medische Rijksdienst of bij een erkende Arbeidsgeneeskundige Dienst.

Leerstof voor het theorie-examen

Algemeen en specifiek

verkeersborden - verkeerslichten - bevoegde personen - voorrang - inhalen - stilstaan en parkeren - richtingsverandering - kruisen - inhalen - gedrag op kruispunten/rotondes - ritsen - plaats op de rijbaan - auto(snel)wegen - overwegen - snelheid - rijbewijs - vervallenverklaring - alcohol - defensief rijgedrag - lichten - overtredingen - elementaire maatregelen bij verkeersongevallen & hulp aan slachtoffers - bewaren van afstand - rijrisico’s i.v.m. verschillende wegomstandigheden - veiligheidseisen m.b.t. het laden van het voertuig / de vervoerde personen - regels voor het milieuvriendelijk gebruik van het voertuig - administratieve documenten - houding t.o.v. ander weggebruikers - mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn - gebruik van veiligheidsgordels, ook de veiligheidsvoorzieningen voor kinderen - veiligheid in tunnels -  ...

reglementaire voorschriften met betrekking tot de vervoerde personen - voorschriften inzake rij­ en rusttijden en het gebruik van controleapparatuur - voorschriften inzake het vervoer van personen - voertuig­ en vervoersdocumenten die zijn vereist voor nationaal en internationaal goederenvervoer - kennis van de maatregelen die moeten worden genomen na een ongeval of vergelijkbare gebeurtenis, en de grond­beginselen van eerste hulp - voorzorgsmaatregelen die moeten worden genomen bij het verwisselen van wielen - voorschriften inzake gewichten, afmetingen en snelheids­begrenzers - beperking van het gezichtsveld die door de kenmerken van het voertuig wordt veroorzaakt - verantwoordelijkheid van de bestuurder met betrekking tot  het vervoer van passagiers, het comfort en de veiligheid van passagiers, het vervoer van kinderen en de nodige controles vóór het wegrijden - principes van de constructie en werking van: verbran­dingsmotoren, vloeistoffen (bijvoorbeeld motorolie, koel­vloeistof, ruitensproeiervloeistof), het brandstofsysteem, het elektrische systeem, de ontsteking, het transmissiesysteem (koppeling, versnellingsbak) - smering en antivriesbescherming - principes van de constructie, montage, correct gebruik en onderhoud van banden - principes van de typen, werking, belangrijkste onder delen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van rem­inrichtingen en snelheidsbegrenzers - principes van de typen, werking, belangrijkste onderdelen, montage, gebruik en dagelijks onderhoud van het koppel­mechanisme - methoden voor het opsporen van oorzaken en defecten - preventief onderhoud van voertuigen en noodzakelijke lopende reparaties - beginselen van het verantwoorde gebruik van de snelheids­regelaar

Vakbekwaamheid

* rationeel rijden op basis van de veiligheidsvoorschriften: kennis van de kenmerken van de krachtoverbrenging met het oog op een optimaal gebruik -  kennis van de technische kenmerken en de werking van de veiligheidsvoorzieningen teneinde het voertuig onder controle te houden, de slijtage te beperken en disfuncties te voorkomen - het brandstofverbruik kunnen optimaliseren - de veiligheid van de goederen kunnen waarborgen - de lading kunnen vervoeren met inachtneming van de voorschriften inzake veiligheid en goed gebruik van het voertuig
* toepassing van de voorschriften: kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer - de regelgeving betreffende het goederenvervoer kennen
* gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening, logistiek: bedacht zijn op de gevaren van het verkeer en op arbeidsongevallen - het kunnen voorkomen van criminaliteit en vervoer van illegale immigranten - fysieke risico’s kunnen voorkomen - zich bewust zijn van het belang van een goede fysieke en mentale gezondheid - noodsituaties kunnen beoordelen - door zijn gedrag kunnen bijdragen aan het imago van een onderneming - kennis van het economisch klimaat van het goederenvervoer over de weg en van de marktordening