Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs DE/D1E Praktisch examen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs D1E zonder vakbekwaamheid is 21 jaar.
De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs DE zonder vakbekwaamheid is 24 jaar.

De minimumleeftijd voor het bekomen van een definitief rijbewijs DE/D1E met vakbekwaamheid is 18 jaar.

Indien u het bewijs van vakbekwaamheid (DE) haalt voor de leeftijd van 21 jaar, dan gelden volgende beperkingen: 

 • tot de leeftijd van 20 jaar geldt de beperking tot geregeld vervoer voor een traject tot 50 kmbinnen het Koninkrijk België
 • tot de leeftijd van 21 jaar geldt de beperking tot personenvervoer binnen het Koninkrijk België

Rijopleiding & Scholing

Scholing via een erkende rijschool

 • als voorbereiding op het praktijkexamen geeft de erkende rijschool een minimum van 8 uur praktijklessen

Scholing onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3

 • met een behoorlijk ingevulde 'aanvraag om een voorlopig rijbewijs'  en tegen voorlegging van een nog geldig rijbewijs (geldig verklaard voor ten minste categorie D/D1) kan u bij het gemeentebestuur een voorlopig rijbewijs afhalen
 • tijdens de scholing moet u steeds vergezeld zijn van een begeleider die vermeld staat op het voorlopig rijbewijs
 • ten vroegste 1 maand na afgifte van het voorlopig rijbewijs kan u het praktijkexamen afleggen; de keuze van examencentrum is vrij
 • tijdens de stage is het niet toegelaten om op vrijdag, zaterdag, zondag, op de vooravond van wettelijke feestdagen en op wettelijke feestdagen zelf te rijden van 22 uur tot 6 uur 's anderendaags
 • het voertuig dient uitgerust te zijn met het reglementaire L-teken, duidelijk zichtbaar aangebracht achteraan op het voertuig & rechterbuitenspiegels (één voor de begeleider en één voor de kandidaat)

Meer informatie m.b.t. de praktijkopleiding, de scholing, de voorwaarden waaraan de begeleider(s) en het voertuig moeten voldoen vindt u in de brochures rijbewijs DE/D1E zonder vakbekwaamheid.

Praktijkexamen

Afspraak

 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum van uw keuze - meteen een afspraak maken, dat kan via de groene knop bovenaan de pagina
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

Examenvoertuig & documenten van kandidaat, begeleider en voertuig

 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

Verloop praktijkexamen rijbewijs DE/D1E z/ vakbekwaamheid
(meer info vindt u in de brochure rijbewijs DE/D1E z/ vakbekwaamheid)

 • proef op privaatterrein (*)
  • voorafgaande controles
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • achteruitrijdend een bocht maken
  • opstellen tegen een stoep
  • achteruitrijden tot tegen een laadkaai
  • koppeling en ontkoppeling van de aanhangwagen
 • proef op de openbare weg (min. 45 minuten): rijvaardigheid in het verkeer - om toegelaten te worden tot het examen op de openbare weg moet u geslaagd zijn voor de proef op het privaatterrein

(*) het slagen voor de proef op het privaatterrein (manoeuvres) blijft één jaar geldig

Verloop praktijkexamen rijbewijs DE/D1E met vakbekwaamheid

 • proef op privaatterrein (**)
  • voorafgaande controles
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • achteruitrijdend een bocht maken
  • opstellen tegen een stoep
  • achteruitrijden tot tegen een laadkaai
  • koppeling en ontkoppeling van de aanhangwagen
 • proef basiskwalificatie
 • proef op de openbare weg (min. 90 minuten): rijvaardigheid in het verkeer - om toegelaten te worden tot het examen op de openbare weg moet u geslaagd zijn voor de proef op het privaat terrein (manoeuvres)

(**) het slagen voor de proef op het privaatterrein (manoeuvres) blijft drie jaar geldig

Checklist

 • Documenten
 • Voorwaarden begeleider
 • Voorwaarden examenvoertuig

Examenresultaat

Geslaagd

 • rijbewijs zonder vakbekwaamheid: u ontvangt het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
 • rijbewijs met vakbekwaamheid: u ontvangt de formulieren 'getuigschrift basiskwalificatie' en 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs (met code 95) kan afhalen
 • de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • u kan meteen een nieuwe afspraak maken aan de kassa van het examencentrum of u maakt een nieuwe afspraak via de afsprakenmodule op onze website
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • na tweemaal niet slagen voor het praktijkexamen moet u minimum 4 uur praktijklessen volgen in een erkende rijschool
 • vanaf het derde examen bent u verplicht het praktijkexamen af te leggen met een voertuig van een erkende rijschool