Overslaan en naar de inhoud gaan

CEMT-keuring

De CEMT (Conferentie van Europese Ministers van Transport) is opgericht om de markten van het internationale wegvervoer te vergemakkelijken en te integreren. De CEMT spoort het gebruik aan van veilige en mieuvriendelijke voertuigen, en draagt zo bij tot een duurzame mobiliteit. Deze vergunning is verplicht in Oostenrijk.

Basisdocumenten

Transporteurs die goederen vervoeren in de verscheidene landen van de CEMT moeten over een CEMT-vergunning, het boekje vervoersverslagen, en de hieronder beschreven documenten beschikken.

Specifiek vereiste documenten

Buiten de vereiste basisdocumenten moeten ook de volgende documenten voorgelegd worden bij het voorrijden van het voertuig in een keuringscentrum:

De CEMT-vergunning

De CEMT-vergunning wordt afgeleverd door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer(Dienst Wegvervoer).

Er bestaan twee types CEMT-vergunningen:

  • een jaarlijkse vergunning (van groene kleur), geldig voor het kalenderjaar,
  • een vergunning van korte duur (van gele kleur), die 30 dagen geldig is.

Deze vergunningen worden afgestempeld om het voertuigtype te bepalen dat mag gebruikt worden om het vervoer te verrichten. De stempels die aangebracht kunnen worden op de vergunningen zijn de volgende:

CEMT(1)"groene vrachtwagens"

CEMT(2) "groenere en veiligere vrachtwagen"

CEMT(3) "EURO 3 veilige vrachtwagen"

De CEMT-attesten

Er bestaan drie categorieën CEMT-attesten:

een attest voor de "groene" vrachtwagens:
  • het document "Vereisten inzake geluidshinder en emissies"
attesten voor de "groenere en veiligere" vrachtwagens:
  • het document "Gelijkvormigheid van een motorvoertuig aan de technische normen"
  • het document "Veiligheidsvoorschriften"
attesten voor de "Euro 3 veilige" vrachtwagens:
  • het document "Gelijkvormigheid van een motorvoertuig aan de technische normen"
  • het document "Veiligheidsvoorschriften"
een attest voor de opleggers dat bevestigt dat het voertuig uitgerust is met een antiblokkeersysteem.

STAP 1 - Specifieke keuring

De CEMT-keuring kan uitgevoerd worden tijdens de periodieke keuring van het voertuig. Indien een aanvraag tot het bekomen van een CEMT-document wordt indgediend buiten de periodieke keuring, dient een volledige keuring van het voertuig uitgevoerd worden. Deze keuring onderbreekt de normale periodieke keuringscyclus van het voertuig niet.

Buiten de punten die nagekeken worden bij een periodieke keuring wordt een specifieke keuring doorgevoerd van de volgende punten:

• Milieukeuring

• Keuring van de reminrichting en van de automatisch lastafhankelijke remkrachtregelaar (ALR):
Voor deze keuring moeten de drukmeetpunten en de simulatieaansluitingen operationeel en identificeerbaar zijn en kunnen aangewezen worden door de bestuurder. Ook moet het plaatje van de automatische remkrachtregelaar aanwezig zijn.

• Werking van het ABS

• Profieldiepte van de banden (minimaal 2 mm)

STAP 2 - Afgeleverde documenten

Indien het voertuig zowel aan de volledige periodieke keuring als aan de bijkomende specifieke keuring voldoet wordt het CEMT-keuringsattest afgeleverd.

Indien het voertuig niet voldoet aan de bijkomende specifieke keuring wordt de vermelding "Voertuig niet conform de CEMT-voorschriften" afgedrukt op het keuringsbewijs. Een nieuwe specifieke keuring dient dus uitgevoerd te worden.

Indien het voertuig niet voldoet aan de periodieke keuring, maar dat het daarentegen wel voldoet voor de bijkomende specifieke CEMT-keuring, zal de vermelding "Voertuig voldoet niet aan de technische voorschriften; het CEMT-keuringsdocument wordt niet uitgereikt" afgedrukt worden op het keuringsbewijs.