Periodieke keuring bedrijfswagen > 3,5t

Algemeen

De eerste periodieke keuring heeft plaatst 1 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen in principe 6 maand. Maar indien bij de vorige keuring geen rood keuringsbewijs werd afgeleverd, en ook alle elementen die hoogstbelangrijk zijn voor de veiligheid in orde zijn, wordt een bonus van 6 maand toegekend en wordt de periodiciteit op 1 jaar gebracht.

OPGELET !

Voor de zware bedrijfsvoertuigen ingezet voor "ADR-vervoer" (vervoer van gevaarlijke goederen over de weg) vindt de eerste periodieke keuring plaats 6 maand na de eerste keuring. Nadien wordt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen teruggebracht op 3 maand. Maar indien bij de vorige keuring geen rood keuringsbewijs werd afgeleverd, en ook alle elementen die hoogstbelangrijk zijn voor de veiligheid in orde zijn, wordt een bonus van 3 maand toegekend en wordt de periodiciteit op 6 maand gebracht. Dit type voertuig moet daarbij jaarlijks een specifieke ADR-keuring ondergaan.

Voor de zware bedrijfsvoertuigen van het type "kraanvoertuig" gebeurt de eerste periodieke keuring 2 jaar na de eerste keuring. Nadien bedraagt de basisperiodiciteit tussen de opeenvolgende periodieke keuringen 2 jaar.

 

STAP 1 - Identificatie van het voertuig

Tijdens de keuring zal de inspecteur nagaan of de nodige documenten geldig zijn en of ze wel overeenkomen met het voertuig dat voorgereden wordt.

Boorddocumenten

 • inschrijvingsbewijs
 • gelijkvormigheidsattest
 • technische fiche

Gegevens van het voertuig

 • inschrijvingsplaat
 • chassisnummer
 • identificatieplaat

STAP 2 - Milieukeuring

Naargelang het voertuigtype wordt een controle uitgevoerd op de uitlaatemissies, eerst door meetinstrumenten, nadien door een visuele controle van de uitlaatinrichting door de inspecteur.

 • rookmeting voor de dieselvoertuigen
 • meting van de uitlaatgassen voor de benzine- of LPG-voertuigen

STAP 3 - Weging van het voertuig

Bij een periodieke keuring wordt enkel een weging uitgevoerd, zoals tijdens een eerste keuring, indien een verbouwing wordt waargenomen of is aangegeven die een invloed kan hebben op de TARRA van het voertuig.

STAP 4 - Mechanische staat en werking van de onderdelen van het voertuig

Elk onderdeel, elk element dat deel uitmaakt van de verplichte uitrusting wordt gekeurd overeenkomstig de reglementaire en technische voorschriften. De algemene staat, de werking, de slag, het slijtage, lekken, lasnaden en gelijkvormigheid van de onderdelen worden gecontroleerd.

Hierna een overzicht van de te keuren groepen van elementen :

Reminrichting

 • bedrijfsrem
 • hulprem
 • parkeerrem

De keuring van de remmen wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

OPGELET!

De periodieke keuring voor voertuigen met een Maximaal Toegelaten Massa (MTM) boven 3,5 ton wordt vervolledigd door een diepgaander onderzoek van het remsysteem. Deze remmentest bepaalt de doelmatigheid van de reminrichting ten opzichte van de Maximaal Toegelaten Massa.

De remmentest kan op twee verschillende wijzen uitgevoerd worden. De klant kan kiezen tussen:

 • De rechtstreekse wijze: Het voertuig wordt in ledige of in beladen toestand voorgereden voor zover de massa van het voorgereden voertuig ligt tussen 2/3 van de Maximaal Toegelaten Massa en de Maximaal Toegelaten Massa zelf.
 • Via de RD-methode: Het voertuig wordt in ledige toestand voorgereden.

Om hygiënische en/of veiligheidsredenen kunnen bepaalde voertuigen niet in beladen toestand voorgereden worden. Zo is de RD-methode verplicht voor de volgende voertuigen:

• voertuigen voor het vervoer van levende dieren,
• voertuigen voor het vervoer van karkassen,
• vuilniswagens,
• ADR-voertuigen,
• ....

Voor meer informatie aangaande de RD-methode kunt u hier de brochure downloaden.

Lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische uitrustingen 

 • grootlichten
 • dimlichten
 • standlichten
 • richtingaanwijzers
 • stoplichten
 • achtermistlichten
 • ...

De keuring van de lichten gebeurt aan de hand van een lichtregelaar en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Stuurinrichting en stuur

Assen, wielen, banden en ophanging

De keuring van de ophanging wordt uitgevoerd op een remmentestbank en wordt vervolledigd door een visuele controle van de inspecteur.

Chassis en chassistoebehoren

De carrosserie

Tachograaf en/of snelheidsbegrenzer

Verplichte bijkomende uitrusting voor het vervoer van gevaarlijke goederen - "ADR-vervoer"

Gezichtsveld

 • ruiten
 • achteruitkijkspiegels
 • ruitenwissers
 • ....

Diverse verplichte inrichtingen

 • veiligheidsgordels
 • gevaarsdriehoek
 • ...