Overslaan en naar de inhoud gaan

Oldtimer Landbouwvoertuig

Oldtimer Landbouwvoertuig

Algemeen

Landbouwvoertuigen die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 30 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timers. De old-timers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als old-timer, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, de plaat "O".

Betrokken voertuigen

De voertuigen die sedert meer dan 30 jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

STAP 1 - Gedeeltelijke keuring

Old-timers zijn niet aan een volledige maar aan een gedeeltelijke keuring onderworpen. De onderdelen die allerbelangrijkst zijn voor de veiligheid van de inzittenden en van de andere weggebruikers worden nagegaan:

 • keuring van de reminrichting
 • nazicht van het chassisnummer
 • nazicht van de aanwezigheid van een gevarendriehoek
 • keuring van de stuurinrichting
 • keuring van de sleepinrichting

STAP 2 - Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

 • Een keuringsbewijs met de vermelding « Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien »,
 • Een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.