Rijbewijs AM praktijkexamen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het behalen van een rijbewijs AM is 16 jaar.

Rijopleiding

U dient een praktische scholing te volgen in een erkende rijschool. Als voorbereiding op het praktijkexamen geeft de erkende rijschool minimum 4 uur praktijkonderricht

Praktijkexamen

Afspraak

 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum. U kan het praktijkexamen afleggen in een examencentrum van uw keuze - meteen een afspraak maken, dat kan via de groene knop bovenaan de pagina
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

Examenvoertuig & documenten

 • het praktijkexamen wordt afgelegd met een twee- of driewielige bromfiets of een lichte vierwieler (maximumsnelheid meer dan 25 km/u en max. 45km/u en max. 50 cm³)
 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

Verloop praktijkexamen
(meer informatie vindt u in de brochure rijbewijs AM)

 • hanteren bedieningsorganen
 • 4 manoeuvres voor bromfietsen met 2 wielen:
  • slalom
  • in lussen rijden
  • stapvoets rijden
  • plots remmen
 • 4 manoeuvres voor bromfietsen met meer dan 2 wielen:
  • rechts parkeren tussen twee voertuigen
  • in rechte lijn achteruitrijden
  • vooruit in een garage rijden
  • keren in een straat

Checklist

 • geldig identiteitsdocument
 • geldig attest van slagen voor het theorie-examen
 • getuigschrift van praktijkonderricht afgegeven door een erkende rijschool
 • verklaring omtrent de lichaamsgebreken en kwalen ondertekend (of eventueel vergezeld van de voorgeschreven attesten)
 • geldig groen verzekeringsbewijs en origineel gelijkvormigheids-attest van het voertuig (indien u het praktijkexamen aflegt met eigen voertuig)

Examenresultaat

Geslaagd

 • u ontvangt het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
  de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • indien u het praktijkexamen (weer) wenst af te leggen met eigen bromfiets dan kan u meteen een nieuwe afspraak maken aan de kassa van het examencentrum of u maakt een nieuwe afspraak via de afsprakenmodule op onze website
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • het aantal herkansingen is onbeperkt