Overslaan en naar de inhoud gaan

Rijbewijs AM Theoretisch examen

Minimumleeftijd voor het theorie-examen

De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 15 jaar en 9 maanden.

Verloop van het theorie-examen

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen. De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden. Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs AM zijn er 40 vragen. Om te slagen moet men minimum 33 punten op 40 behalen. Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Het aantal herkansingen is onbeperkt.

Leerstof voor het theorie-examen

 • verkeersborden, voorrang, inhalen, stilstaan en parkeren, richtingsverandering, kruisen, plaats op de rijbaan, auto(snel)wegen, overwegen, snelheid, rijbewijs, vervallenverklaring, alcohol, defensief rijgedrag, elementaire te nemen maatregelen bij ongevallen, ...
 • belang van oplettendheid en van de houding t.o.v. de andere weggebruikers ...
 • waarneming, beoordeling en reactie, reactietijd, gedragsveranderingen bij bestuurders ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid ...
 • kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften
 • specifieke risico's: onervarenheid andere weggebruikers; kwetsbaarste weggebruikers (kinderen, voetgangers, fietsers ...)
 • reglementering m.b.t. administratieve documenten i.v.m. het gebruik van het voertuig
 • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn; de meest voorkomende defecten kunnen ontdekken (stuurinrichting, wielophanging, ...)
 • gebruik van veiligheidsgordels, hoofdsteunen, veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
 • veiligheid in tunnels

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.
Kandidaten die  het Nederlands of het Frans niet machtig zijn, kunnen het examen eveneens afleggen met een beëdigde tolk in het Engels of het Duits.