Overslaan en naar de inhoud gaan

Oldtimer autobus en autocar

Oldtimer autobus en autocar

De autobus en autocar die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 30 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timers.

De old-timers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als old-timer, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, de plaat "O".

Betrokken voertuigen

De voertuigen die sedert meer dan 30 jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

STAP 1 - Gedeeltelijke keuring

Old-timers zijn niet aan een volledige maar aan een gedeeltelijke keuring onderworpen. De onderdelen die allerbelangrijkst zijn voor de veiligheid van de inzittenden en van de andere weggebruikers worden nagegaan:

 • Identificatie van het voertuig
 • Remuitrusting
 • Stuurrichting
 • Zicht
 • Aanwezige lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties
 • Assen, wielen, banden en vering
 • Chassis en met het chassis verbonden delen
 • Diverse uitrustingen
 • Overlastfactoren (visueel)

STAP 2 - Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

 • Een keuringsbewijs met de vermelding « Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien ».
 • Een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.