Oldtimer autobus en autocar

De autobus en autocar die in het verkeer gesteld zijn sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timers.

De old-timers zijn onderworpen aan een specifieke technische keuring. Deze keuring wordt uitgevoerd voor de eerste inschrijving als old-timer, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe eigenaar. Na de inschrijving wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, de plaat "O".

Betrokken voertuigen

De voertuigen die sedert meer dan vijfentwintig jaar in gebruik zijn genomen en die uitgesloten zijn van volgend gebruik:

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig

STAP 1 - Gedeeltelijke keuring

Old-timers zijn niet aan een volledige maar aan een gedeeltelijke keuring onderworpen. De onderdelen die allerbelangrijkst zijn voor de veiligheid van de inzittenden en van de andere weggebruikers worden nagegaan:

 • Identificatie van het voertuig
 • Remuitrusting
 • Stuurrichting
 • Zicht
 • Aanwezige lichten, reflecterende inrichtingen en elektrische installaties
 • Assen, wielen, banden en vering
 • Chassis en met het chassis verbonden delen
 • Diverse uitrustingen
 • Overlastfactoren (visueel)

STAP 2 - Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

 • Een keuringsbewijs met de vermelding « Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien ».
 • Een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de verzekering naar de DIV gestuurd worden.