Rijbewijs B praktijkexamen

Minimumleeftijd

De minimumleeftijd voor het behalen van het rijbewijs B is 18 jaar.

Rijopleidingen & Stage

Het praktijkexamen bestaat uit 2 delen: de GRPT & het examen op de openbare weg.

Meer informatie m.b.t. de praktijkopleiding, de stage, de voorwaarden waaraan de begeleiders/begeleidende personen en het stagevoertuig moeten voldoen vindt u in de brochure rijbewijs B.

Voor meer informatie : https://mobilite-mobiliteit.brussels/nl/rijopleiding

Praktijkexamen

GRPT :

Voor de perceptie test dient u een afspraak te maken (via de groene knop). De planning opent 4 weken op voorhand.

                  OPGELET: indien u rijlessen gevolgd hebt via een rijschool dient u VERPLICHT het attest van de rijlessen mee te brengen wanneer u uw perceptie test komt afleggen.

 

Afspraken kunnen enkel online (via internet) www.autocontrole.be

 

Opgelet:

 • De TPR (Risico Perceptie Test) maakt deel uit van het praktijkexamen. U moet dus voldoen aan alle voorwaarden die vereist zijn voor een praktijkexamen om deze test te kunnen afleggen (stage periode, geldigheid van documenten, EHBO-opleiding, enz.)
 • Indien U online geen datum kunt vastleggen, dan is de planning momenteel volzet. Probeer het later opnieuw. Onze planning is toegangkelijk ongeveer twee weken op voorhand.  Als u een probleem hebt met het aanmelden. Probeert u best een andere browser.
 • Betaling kan enkel met BANCONTACT, er wordt geen cash aanvaard.

 

Examen op de openbare weg :

     Afspraak

 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met eigen voertuig, dan dient u voorafgaandelijk een afspraak te maken bij het examencentrum 
 • indien het praktijkexamen wordt afgelegd met een voertuig van een erkende rijschool, dan zal de rijschool voor u een afspraak maken bij het examencentrum
 • maak tijdig en bij voorkeur minstens 6 weken op voorhand uw afspraak voor het praktijkexamen

     Examenvoertuig & documenten van kandidaat, begeleider/begeleidende persoon en voertuig

 • gebruik onze checklist om te controleren of alle voorwaarden voldaan zijn om het praktijkexamen op een correcte manier te starten
 • van geen enkel document wordt een fotokopie aanvaard

     Verloop praktijkexamen (meer informatie vindt u in de brochure rijbewijs B)

 • voorafgaande controles
 • rijvaardigheid in het verkeer, een rit op de openbare weg met
 • achteruit parkeren/stilstaan achter een voertuig
 • keren in een smalle straat

Checklist

 • Documenten
 • Voorwaarden begeleider/begeleidende persoon
 • Voorwaarden examenvoertuig

Examenresultaat

Geslaagd

 • u ontvangt het formulier 'aanvraag om een rijbewijs' waarmee u bij uw gemeentebestuur uw rijbewijs kan afhalen
  de 'aanvraag om een rijbewijs' laat u niet toe te rijden; u moet houder en drager zijn van een rijbewijs

Uitgesteld

 • Vor het examen op de openbare weg, ka U meteen een nieuwe afspraak maken aan de kassa van het examencentrum. Vor de perceptie test, kan U een nieuwe afspraak maken via de afsprakenmodule op onze website
 • Voor rijbewijzen afgeleverd vanaf 01/11/2018 : na tweemaal opeenvolgend niet slagen kan u uw praktijkexamen slechts afleggen na minimum 6 uur praktijkonderricht bij een erkende rijschool 

Code 78 / automatische schakeling

Indien het voertuig waarmee u het praktijkexamen aflegt, uitgerust is met een automatische schakeling, zal de geldigheid van uw rijbewijs beperkt worden tot het besturen van gelijkaardige voertuigen door de vermelding ‘automatisch’ of ‘code 78’. Worden beschouwd als voertuigen met automatische schakeling: elk voertuig dat niet uitgerust is met een koppelingspedaal.

Indien u nadien de opheffing van de vermelding ‘automatisch’ of ‘code 78’ op uw rijbewijs wenst te bekomen, moet u een nieuw praktijkexamen afleggen met een voertuig uitgerust met een handbediende schakeling. De scholing zal in dit geval dienen te gebeuren via de erkende rijschool (minimum 2 uur) of onder dekking van een voorlopig rijbewijs model 3, hetwelk u onmiddellijk kan bekomen bij het gemeentebestuur op voorlegging van uw huidige rijbewijs B.