Rijbewijs B theorie-examen

Minimumleeftijd

De minimum leeftijd om het theorie-examen rijbewijs B af te leggen is 17 jaar.

Verloop van het theorie-examen

Voor het theorie examen dient een afspraak gemaakt te worden. De planning wordt 4 weken op voorhand geopend.

 

Afspraken kunnen enkel online (via internet) www.autocontrole.be

Enkel afspraken voor de mondelinge examens C en D, sessie met Engelse tolk en voor bijzondere sessies analfabeten worden ter plaatse vastgelegd.

Opgelet:

 • Indien U online geen datum kunt vastleggen, dan is de planning momenteel volzet. Probeer het later opnieuw. Onze planning is toegangkelijk ongeveer twee weken op voorhand.  Als u een probleem hebt met het aanmelden. Probeert u best een andere browser.
 • Betaling kan enkel met BANCONTACT, er wordt geen cash aanvaard.

 

Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen.

De vraag wordt op duidelijke wijze voorgelezen en verschijnt ook op het computerscherm. Tussen 2 of 3 mogelijkheden moet het juiste antwoord gekozen worden.
Het examen wordt afgelegd volgens eigen ritme, met maximum 15 seconden antwoordtijd per vraag.

Voor het rijbewijs B zijn er 50 vragen. Om te slagen moet men tenminste 41 punten op 50 behalen. De kandidaat is ook niet geslaagd indien hij/zij verkeerd antwoordt op twee vragen die betrekking hebben op overtredingen van de derde of de vierde graad of op vragen die betrekking hebben op snelheidsovertredingen.
Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Na tweemaal niet slagen voor het theorie-examen is men verplicht om minstens 12 uur theorieonderricht te volgen in een erkende rijschool.

Leerstof voor het theorie-examen

 • verkeersborden, voorrang, inhalen, stilstaan en parkeren, richtingsverandering, kruisen, plaats op de rijbaan, auto(snel)wegen, overwegen, snelheid, rijbewijs, vervallenverklaring, alcohol, defensief rijgedrag, elementaire te nemen maatregelen bij ongevallen, ...
 • belang van oplettendheid en van de houding t.o.v. de andere weggebruikers ...
 • waarneming, beoordeling en reactie, reactietijd, gedragsveranderingen bij bestuurders ten gevolge van alcohol, drugs en geneesmiddelen, gemoedsgesteldheid en vermoeidheid ...
 • kenmerken van de verschillende soorten wegen en daarop betrekking hebbende wettelijke voorschriften
 • specifieke risico's: onervarenheid andere weggebruikers; kwetsbaarste weggebruikers (kinderen, voetgangers, fietsers ...)
 • reglementering m.b.t. administratieve documenten i.v.m. het gebruik van het voertuig
 • voorzorgsmaatregelen bij het verlaten van het voertuig
 • mechanische onderdelen die voor de rijveiligheid van belang zijn; de meest voorkomende defecten kunnen ontdekken (stuurinrichting, wielophanging, ...)
 • gebruik van veiligheidsgordels, hoofdsteunen, veiligheidsvoorzieningen voor kinderen
 • veiligheid in tunnels

Speciale zittingen voor het theorie-examen - enkel op afspraak

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op eigen verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting. De kandidaat levert het bewijs dat hij/zij zich in één van deze gevallen bevindt d.m.v. een getuigschrift of attest van -

 • een centrum voor leerlingenbegeleiding
 • een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn
 • een instituut voor buitengewoon onderwijs
 • een centrum voor observatie of begeleiding
 • een centrum voor beroepsoriëntering

 

Doven en/of spraakgestoorden kunnen het theorie-examen afleggen met een tolk in gebarentaal.
Kandidaten die noch het Nederlands noch het Frans machtig zijn, kunnen het examen afleggen met hulp van een beëdigde tolk in het Engels of in het Duits. Hiervoor dient u ter plaatse te komen in het examencentrum en een afspraak te nemen. U zal gevraagd worden om EUR 50 te betalen (enkel via bank-kaart).

 

OPGELET : De sessies met vertaler zijn gepland voor de categorie B. Indien u een andere categorie wenst gelieve het aan het loket mee te delen zodat het op uw reservatiebewijs vermeld wordt. Er is geen terugbetaling of wijziging van de afspraak mogelijk.