Overslaan en naar de inhoud gaan

LPG-keuring personenwagens

LPG-keuring personenwagens

Algemeen

Aanvullend op de volledige keuring van het voertuig wordt een specifieke keuring uitgevoerd voor voertuigen uitgerust met een LPG- (Liquified Petroleum Gas) of CNG- (Compressed Natural Gas) installatie.

Wanneer moet een LPG-keuring uitgevoerd worden ?

De LPG-keuring is verplicht in 3 gevallen :

1. bij de indienststelling van de LPG-installatie

 • voertuigen uitgerust met een LPG-installatie geplaatst door een erkende installateur, moeten binnen de 30 dagen na installatie voorgereden worden door de erkende installateur of door de garagist.

Opgelet ! Voor voertuigen ingevoerd uit lidstaten van de Europese Economische Ruimte:
De LPG-installatie mag gemonteerd worden door een buitenlandse installateur. Voor voertuigen met een LPG-installatie uitgerust na 1 juli 2001 moet het voertuig in het bezit zijn van een buitenlands inschrijvingsbewijs met de vermelding "LPG", of indien dit niet het geval is, dan moet de invoerder het inschrijvingsbewijs uit de lidstaat voorleggen dat bevestigt dat de LPG-installatie voldoet aan de R-6700 of R-6701. Op de installatie zal vervolgens worden nagegaan of deze reglementair voldoet. Indien dit niet het geval is zal de installatie als niet gelijkvormig beschouwd worden en zal het voertuig een rood keuringsbewijs krijgen met vermelding van verbod tot het verkeer.

2. tijdens de voorziene periodieke keuringen van het voertuig

3. wanneer een LPG-installatie wordt gedemonteerd

STAP 1 - Identificatie van de installatie

Boven het inschrijvingsbewijs, het gelijkvormigheidsattest en het vorige keuringsbewijs moeten de volgende extra gegevens worden voorgelegd tijdens de autokeuring:

Dit attest levert het bewijs dat uw installatie werd geplaatst door een erkende installateur volgens de gangbare veiligheidsnormen.

STAP 2 - Mechanische staat en werking van de installatie

Nadien zal de inspecteur overgaan tot de controle van de gelijkvormigheid van de installatie, de montage en de gasdichtheid. Vooral de volgende elementen zullen gecontroleerd worden:

 • het LPG-reservoir en de toebehoren ervan (elektrische dienstkraan, vulklep op 80%, ...)
 • de gasdichte doos
 • de leidingen
 • de LPG-vulaansluiting
 • de LPG-leidingen onder druk
 • de benzine-afsluitklep
 • de LPG-afsluitklep
 • de ontspanner-verdamper
 • de gas-luchtmenger
 • de gas-benzinekeuzeschakelaar

LPG-vignet 

De voertuigen die voldoen aan de veiligheidsnormen zijn herkenbaar aan het LPG-vignet dat op de voorruit wordt gekleeft op het einde van de keuring.

Erkende LPG-installateurs

Klik hier om de lijst van de erkende LPG-installateurs te raadplegen.