Oldtimer personenwagens

Hieronder vindt u een uiteenzetting inzake de reglementaire voorschriften voor oldtimers. 

Opgelet! Recent zijn er een aantal wijzigingen geweest in de reglementering voor de oldtimers.
Zo is sinds1 juli 2013 het gebruik van de oldtimers gewijzigd. Sinds 1 april 2014 is ook de oldtimerkeuring inhoudelijk sterk gewijzigd.

Algemeen

Alle voertuigen die zich in een originele staat bevinden ( niet verbouwd cfr. art. 8§5 van het technisch reglement K.B. van 15 maart 1968) en in het verkeer zijn gesteld sinds meer dan 25 jaar kunnen ingeschreven worden als old-timer. Uiteraard kunt u er steeds voor kiezen verder te blijven rijden in gewoon gebruik onder een normale nummerplaat.

Alle old-timer voertuigen zijn vooraf aan hun inschrijving als oldtimer onderworpen aan een specifieke technische oldtimerkeuring. Deze keuring wordt uitgevoerd vóór de eerste inschrijving als old-timer op naam van dezelfde titularis, of voor een inschrijving als old-timer op naam van een nieuwe titularis. Bij de inschrijving als oldtimer wordt voor het voertuig een specifieke nummerplaat voor old-timers uitgereikt, nl. een plaat  in het formaat “1-O…..". Na inschrijving op een oldtimer nummerplaat is het voertuig definitief vrijgesteld van technische keuring behalve bij wijziging van eigenaar of indien uitgerust met een LPG-installatie ( jaarlijks).

Art. 26 van het Technische reglement bepaalt wel dat geen enkele voertuig op de openbare weg mag gebruikt worden indien het inzake onderhoud en werking in een staat verkeert waarbij de verkeersveiligheid in het gedrang komt.

ACT biedt de mogelijkheid een oldtimer voertuig steeds vrijwillig aan te bieden. In voorkomend geval wordt de klant een keuringsbewijs “ staat van het voertuig “ afgeleverd met informatie over de vastgestelde gebreken. 

Gebruik

De voertuigen ingeschreven onder een oldtimer nummerplaat ( “O…..” of “1O…..”) mogen niet in gebruik worden genomen voor :

 • commercieel en professioneel gebruik
 • woon-werkverkeer en woon-schoolverkeer
 • bezoldigd vervoer en met bezoldigd vervoer van personen gelijkgesteld gratis vervoer
 • gebruik als werktuig of werkmiddel alsook voor interventieopdrachten.

Voor voertuigen uitgerust met rupsbanden wordt het gebruik beperkt tot:

 • oldtimermanifestaties
 • proefritten binnen een straal van 3 km vanaf de stallingsplaats van het voertuig.

Oldtimer- keuring

Sinds de invoering van de vernieuwde oldtimerkeuring op 1 april 2014 wordt een oldtimer voertuig nagezien op alle hierna volgende punten. De keuring van een oldtimer is een verkeersveiligheidskeuring op gebied van alle hierna volgende punten.

Identificatie van het voertuig

 • Registratie kentekenplaten
 • Chassisnummer

Remuitrusting

Mechanische toestand en werking
 1. Onderdelen bedrijfsreminrichting
 2. Rembekrachtiger remkrachtregelaar
 3. Oppervlak en slag van rempedaal
 4. Niet-flexibele remleidingen
 5. Flexibele remleidingen
 6. Remtrommels, remschijven
 7. Remkabels, stangen, hendels, overbrenging
 8. Remvoeringen – en blokken
 9. Remcylinders
Remkracht van de bedrijfsrem
 1. Remkracht ( remonevenwicht)
 2. Bedrijfszekerheid ( remdoelmatigheid)
Remkracht van de parkeerrem

Stuurinrichting

Mechanische toestand
 1. staat van stuurinrichting
 2. Bevestiging van stuurhuis
 3. Staat stuuroverbrenging
 4. Werking stuuroverbrenging
 5. Stuurbekrachtiging
Stuurwiel en stuurkolom
 1. Staat van het stuurwiel/ stuur
 2. Stuurkolom en componenten
Speling in de stuurinrichting
Kogeldraaikrans  van de gestuurde as van de aanhangwagen

Zicht       

 1. Gezichtsveld
 2. Staat van de ruiten
 3. Achteruitkijkspiegels – of ruiten
 4. Ruitenwisser op voertuig met voorruit

Aanwezige lichten, reflecterende markeringen en elektrische installaties

Koplichten
 1. Staat en werking
 2. Richting
 3. Schakeling
Voor – en achterlichten, breedtelichten en markeringslichten
 1. Staat en werking
 2. Schakeling
Stoplichten
 1. Staat en werking
 2. Schakeling
Richtingsaanwijzers en waarschuwingsknipperlichten
 1. Staat en werking
 2. Schakeling
Mistlichten voor en achter
 1. Staat en werking
 2. Schakeling
Achterkentekenplaatverlichting
 1. Staat en werking
Reflectoren, veiligheidsmarkeringen ( retroflecterende) en retroreflecterende markeringen
 1. Staat
Elektrische bedrading
Accu’s

Assen, wielen, banden en vering

Assen
 1. Assen
 2. Fussepennen
 3. Wiellagers
Wielen en banden
 1. Wielnaaf
 2. Wielen ( velgen)
 3. Banden
Veringssysteem
 1. Veren en stabilisator
 2. Schokdempers
 3. Aandrijfassen, reactiearmen, ophangingsdriehoeken en ophangingsarmen
 4. Ophangingsgewrichten
 5. Luchtvering

Chassis en met het chassis verbonden delen

Chassis of raam en bevestigingen

Algemene toestand

 1. Uitlaatpijpen en dempers
 2. Brandstoftanks – en leidingen
 3. Bumpers, zijdelingse bescherming en beschermingsinrichting aan de achterzijde tegen klemrijden
 4. Externe bevestiging van het reservewiel
 5. Koppelingsinrichting en trekinrichting
 6. Overbrenging
 7. Bevestiging van de motor

Cabine en koetswerk

 1. Staat
 2. Bevestiging
 3. Portieren en portierklinken
 4. Vloer
 5. Bestuurderszitplaats
 6. Andere zitplaatsen
 7. Cabinetreden
 8. Andere binnen – en buitenvoorzieningen en uitrusting
 9. Spatborden, opspatafschermingsuitrusting

Diverse uitrustingen

Veiligheidsgordels/ gespen en bevestigingssystemen
 1. Veiligheid van de bevestiging van veiligheidsgordels / gespen
 2. Staat van veiligheidsgordels/ gespen
Brandblusser
Gevarendriehoek
Geluidssignaalinrichting
Snelheidsmeter

Overlastfactoren

 1. Rookemissie – enkel visueel
 2. Vloeistoflekken

Afgeleverde documenten

Na de keuring worden de volgende documenten afgeleverd :

 • Een document “staat van het voertuig“ zonder geldigheid maar met de vermelding « Dit document geldt niet als technische keuring daar de staat van het voertuig niet is nagezien ».
 • Een aanvraag om inschrijving als old-timer. Deze aanvraag moet door de nieuwe eigenaar worden gebruikt om het voertuig als oldtimer op zijn naam in te schrijven.